Marián Širanec: Našou snahou je dať priestor novým technológiám pri zachovaní súčasnej kvality poskytovania podporných služieb (rozhovor)

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Marián Širanec
Marián Širanec, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Slovenského elektronenergetického dispečingu a obchodu SEPS. Foto: SITA/SEPS.
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS), oznámila, že dočasne pozastavila certifikáciu zariadení s obmedzenou zásobou energie. K tomuto kroku pristúpila v záujme zabezpečenia porovnateľnej kvality podporných služieb poskytovaných na rôznych typoch zariadení. Na túto tému sme sa rozprávali s Mariánom Širancom, členom predstavenstva a vrchným riaditeľom Slovenského elektronenergetického dispečingu a obchodu SEPS.

V utorok 12.3. ste informovali, že dočasne pozastavujete proces predbežného schválenia nových poskytovateľov podporných služieb a certifikácie aFRR* zo zariadení s obmedzenou zásobou energie (batériové riešenia). Čo presne to znamená?

Začiatkom roka 2022 boli stanovené podmienky pre poskytovanie FCR**. Vďaka nástupu nových technológií spojených s akumuláciou elektriny a batériovým úložiskám bolo v elektrizačnej sústave SR možné eliminovať nedostatok disponibilného objemu FCR. V súčasnosti tieto nové technológie tvoria významný podiel na poskytovaní tejto služby.

Našou snahou je dať priestor novým technológiám pri zachovaní súčasnej kvality poskytovania podporných služieb (PpS) a tým aj riešiť výpadky v disponibilite*** PpS spôsobené napríklad odstavením elektrární v Novákoch a Vojanoch a sezónnosťou prevádzky teplárenských zdrojov.

Keďže sme dostali niekoľko podnetov z externého prostredia upozorňujúcich na riziká, rozhodli sme sa začať diskusiu s partnermi a zadať vypracovanie štúdie na spresnenie podmienok pre poskytovanie a vyhodnocovanie  podporných služieb z batériových riešení a do jej vyhodnotenia dočasne pozastaviť proces predbežného posúdenia nových poskytovateľov podporných služieb a certifikácie zariadení s obmedzenou zásobou energie.

Plánujeme otvoriť diskusiu so subjektami, ktoré vyjadrili obavy z možných rizík, prípadne ďalšími poskytovateľmi podporných služieb, kde budú vzájomne vysvetlené námietky a ich opodstatnenosť. Relevantné výhrady použijeme pri ďalšej aktualizácii dokumentu „Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy”.

Prečo SEPS k tomuto kroku pristúpila?

SEPS je zodpovedná za bezpečný a stabilný prenos elektriny na Slovensku. Preto po vyhodnotení všetkých relevantných rizík aj na základe podnetov a pripomienok našich súčasných i potenciálnych obchodných partnerov sme sa rozhodli pristúpiť k pozastaveniu procesu predbežného schválenia pre túto technológiu v rámci služby aFRR.

Predpokladáte, že po vykonaní štúdie sa udeľovanie certifikácie obnoví? Kedy to bude?

Očakávame, že výsledkom štúdie budú návrhy na úpravy, prípadne na doplnenie dokumentu “Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy”. Po tom, ako nové znenie dokumentu prejde procesom schvaľovania predpokladáme, že certifikácie  podľa nových pravidiel budú obnovené.

Ministerstvo hospodárstva má spustenú výzvu z Plánu obnovy, v rámci ktorej je možné do 28.3.2024 podať žiadosť o príspevok na výstavbu batériových úložísk. Vo výzve je alokovaných 31 mil. eur. Ako dočasné pozastavenie procesu predbežného schválenia nových poskytovateľov podporných služieb a certifikácie aFRR ovplyvní čerpanie finančných prostriedkov z tejto výzvy?

Výzva nie je určená špecificky pre zariadenia na poskytovanie aFRR, ale všeobecne na vyššiu integráciu obnoviteľných zdrojov energie. Teda výzva nie je zameraná na podporu poskytovania podporných služieb. Je na výhradnom rozhodnutí potenciálnych žiadateľov, ako budú využívať stacionárne batériové systémy, na výstavbu ktorých sa uchádzajú o podporu z výzvy.

Čo by ste odkázali potenciálnym investorom, ktorí si podali žiadosť o čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy na výstavbu batériového úložiska?

V prvom rade chcem zdôrazniť, že výzvu neiniciovala SEPS, aby zabezpečila poskytovanie podporných služieb typu aFRR z batériových úložísk. Výzva je poňatá všeobecne a rovnako všeobecne rieši flexibilitu. Nepredpokladám, že investori sa pri zapojení do tejto výzvy spoliehali výlučne na poskytovanie podpornej služby typu aFRR, najmä s ohľadom na to, že predikcia budúcich cien služieb a ich potreby je značne volatilná.

Bude mať toto dočasné pozastavenie nejaký vplyv na spotrebiteľa (z pohľadu dostupnosti elektriny a jej ceny)?

Segment poskytovania podporných služieb je regulovaný. Úrad má informácie o nákladoch poskytovateľov a tiež o objeme dostupných služieb. Nepredpokladám, že dočasné pozastavenie certifikácie bude mať výrazný dopad na regulované ceny v tomto roku.

* aFRR – typ podpornej služby, rezerva na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou

** FCR – podporná služba, rezerva na zachovanie frekvencie

*** disponibilita – je rezervácia kapacity regulačného výkonu od výrobcu/odberateľa, ktorý poskytuje podpornú službu pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy na základe zmluvy, pri jeho aktivácii poskytuje regulačnú energiu do elektrizačnej sústavy

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Viac k osobe Marián Širanec
Firmy a inštitúcie SEPS Slovenská elektrizačná prenosová sústava