JAVYS expanduje do zahraničia

JAVYS
Ilustračné foto JAVYS

Za ostatných sedemnásť mesiacov štátna akciová spoločnosť uzatvorila so zahraničnými partnermi štyri zmluvy na poskytovanie konzultačných služieb v celkovej hodnote takmer 830 tisíc eur.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) poskytuje konzultačné služby aj na medzinárodnom poli. Za ostatných sedemnásť mesiacov štátna akciová spoločnosť uzatvorila so zahraničnými partnermi štyri zmluvy v celkovej hodnote takmer 830 tisíc eur. „Vzhľadom na špecifický predmet zamerania máme na Slovensku relevantne vymedzený okruh zákazníkov, a preto realizujeme a rozvíjame aj aktivity smerujúce k získaniu nových komerčných príležitostí účasťou v medzinárodných tendroch zameraných na oblasť poskytovania konzultačných služieb,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková.

V tomto a minulom roku sa spoločnosť JAVYS sa zúčastnila na projektoch napríklad v Iraku, Bulharsku, Chorvátsku, na Kaukaze, v Moldavsku, na Ukrajine a na Balkáne. Pre Irak, ako člen nemecko-slovenského konzorcia, pripravuje štúdiu realizovateľnosti pre výstavbu nového úložiska rádioaktívnych odpadov. „Cieľom prác je vypracovanie projektovej a bezpečnostnej dokumentácie potrebnej k výstavbe úložiska rádioaktívnych odpadov,“ dodala Žiaková.

Svoje skúsenosti z prevádzkovania technologických liniek slúžiacich na spracovanie rádioaktívnych odpadov JAVYS využíva pri modernizácii zariadení na spracovanie rádioaktívnych odpadov v jadrovej elektrárni Kozloduj v Bulharsku. Pre chorvátsky jadrový fond vypracovala JAVYS štúdiu uskutočniteľnosti zameranú na vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s rádioaktívnym odpadom a inštitucionálnym rádioaktívnym odpadom.

V súčasnosti je JAVYS členom medzinárodného zoskupenia spoločností a inštitúcií z Veľkej Británie, Poľska a Slovenska, ktoré je pred podpisom zmluvy na realizáciu projektu Posilňovanie kapacít v manažmente chemických, biologických a rádioaktívnych odpadov pre krajiny Kaukazu (Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan), Moldavsko, Ukrajinu a päť krajín Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Srbsko, Čierna Hora).

Spoločnosť JAVYS zabezpečuje na Slovensku činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnym rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi.
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie JAVYS Jadrová a vyraďovacia spoločnosť