Doctor standing with his arms folded inside

ZP Union sponzoruje lekárom prístup do svetovej lekárskej knižnice

Union zdravotná poisťovňa podporuje vzdelávanie slovenských lekárov a preto významne finančne prispela Slovenskej lekárskej komore na zakúpenie prístupov pre všetkých jej členov  do elektronickej lekárskej knižnice  Ovid (LWW) a  databázy 5MinuteConsult.
1 final.jpg

Brexit a zdravotné poistenie

Koniec prechodného obdobia, počas ktorého sa Británia po odchode z Európskej únie riadi jej pravidlami, nastane 1. januára 2021.