1_drive in_shutterstock.jpg

Prvá bezpečná Drive In klinika na Slovensku

Via Clinic ako prvá plnohodnotná poliklinika na Slovensku zavádza sériu špeciálnych hygienických opatrení v režime Drive In, v rámci ktorého je pacient manažovaný bez čakania v rade a možnosti stretnutia s inými pacientami.