Focused students working on their digital tools

Mladí ľudia nemajú záujem o štúdium technických smerov. Ako je možné to zmeniť?

Slovensko je priemyselným štátom. Podľa oficiálnych štatistík chýba v priemysle  celkovo až 40 000 kvalifikovaných pracovníkov, len automobilový sektor ich potrebuje do roku 2020 okolo 14 000. O to paradoxnejšie vyznieva informácia, že mladí ľudia o štúdium technických smerov dlhodobo nejavia záujem. Podľa analýzy Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP SR) viac ako 30% študentov na vysokých školách študuje odbory, ktoré trh práce nepotrebuje. Odborníci volajú po osvete, zmene školského systému, väčšej podpore zo strany štátu. Dôležité sú však aj projekty, ktoré by pútavou formou mladých ľudí pritiahli k technickým vedám. Jedným z nich je aj Automobilová Junior Akadémia.