Sos obchodu a sluzieb.jpg

Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave bola založená v roku 1966 a od tej doby ponúka široké spektrum študijných i učebných odborov, v ktorých žiaci základných škôl môžu nájsť „svoje budúce povolanie“.