Businessman checking digital data by virtual reality.

Aby bolo jasno!

V časoch pandémie a následných ekonomických dopadov je dôležité, aby sa k ľuďom dostávali zrozumiteľné a najmä overené informácie.
Business audits using a calculator financial data investment fund at a workplace, wealth concept

Audítori: Nastal náš čas

Doba „koronová” opäť otvára otázku o dôležitosti audítorskej profesie pre transparentnosť ekonomiky.