Business audits using a calculator financial data investment fund at a workplace, wealth concept

Audítori: Nastal náš čas

Doba „koronová” opäť otvára otázku o dôležitosti audítorskej profesie pre transparentnosť ekonomiky.