Factory building background

Je dôležité správne osvetlenie priemyselných prevádzok?

Slovenská komora stavebných inžinierov zorganizovala pre odbornú verejnosť a svojich členov v rámci celoživotného vzdelávania ďalší vzdelávací seminár, ktorého hlavnou témou bolo „Osvetlenie priemyselných prevádzok – na ceste k priemyselnej revolúcii 4.0“.
New project 2.jpg

Odborný seminár pre pedagógov stredných odborných škôl

Slovenská komora stavebných inžinierov  v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR pripravila pre pedagógov stredných odborných  škôl so zameraním na stavebníctvo odborný seminár, ktorý sa konal 28. novembra 2019 v sídle SKSI.