Nočnú oblohu rozžiarili padajúce hviezdy

Nebeské divadlo Perzeíd sa blíži, pripravte si viac želaní

Tohtoročné maximum padajúcich Perzeíd bude mať zrejme vyššiu hodinovú frekvenciu. Najlepšie podmienky na ich pozorovanie budú v miestach s minimálnym svetelným znečistením a horizontom bez väčších prírodných prekážok ako sú stromy či kopce.