Nexis 1.jpg

Nexis Fibers: Priemyselný park Chemes nám v nedeľu večer nelegálne obmedzil dodávky elektrickej energie

Priemyselný park Chemes v nedeľu 27. augusta o 17.00 hod. prerušil dodávky elektrickej energie a iných médií do Haly A, v ktorej sa nachádza časť výroby spoločnosti Nexis Fibers a vyzval všetkých zamestnancov, aby opustili priestor haly. Následne na hale vymenil zámky a znemožňuje vykonávanie výrobnej a prevádzkovej činnosti. Firma považuje tieto kroky za nelegálne a upozorňuje, že v ich dôsledku vzniknú značné finančné škody. Špecializovaná výroba Nexis Fibers je totiž priamo závislá od pravidelných dodávok energií. Aj preto firma, ktorá len nedávno úspešne prešla reštrukturalizačným procesom, platí Chemesu už viac ako rok za energie sumu prevyšujúcu milión eur mesačne, a to vždy na týždeň vopred.