20171122_UNICEF_Ukraine_0493

Deti na východnej Ukrajine pomoc stále potrebujú

Rok 2019 je rokom, kedy Slovensko predsedá Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu (OBSE) pod heslom „Predsedníctvo orientované na človeka“. Medzi hlavné priority slovenského predsedníctva patrí prevencia a zmierňovanie konfliktu na Ukrajine, ale aj mládež a jej bezpečná budúcnosť.