Container Ship Loading Import/Export Freight of Transportation Industry, Transport Crane Lifting Box Containers at Port Cargo Shipping Dock Yard. Logistic Freighting Ship Service of Global Business

Exportéri spustili zber podpisov k proexportnému memorandu

Rada slovenských exportérov spustila online iniciatívu pod názvom Memorandum Pro Export (www.exporteri.sk/memorandum), ktoré pojednáva o nevyhnutnosti začatia celospoločenskej diskusie ohľadom štruktúry slovenského hospodárstva, slovenskej zahranično-obchodnej politiky, konkurencieschopnosti slovenských exportérov a s tým súvisiacej vízie ďalšieho rozvoja národnej ekonomiky.