Peniaze

Majetok skrachovaného Svitstroja ide na predaj

Správca strojárskej spoločnosti Svitstroj v konkurze vyhlásil prvé kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu. V ňom sa budú predávať hnuteľné veci – mobilné zásobníky na vodu.
Sudca sudy kladivko

Súd zastavil konkurzné konanie na majetok spoločnosti Dúha

Okresný súd Prešov pôvodne začal konkurzné konanie na majetok spoločnosti Dúha na návrh bratislavskej firmy Gipex SK na vyhlásenie konkurzu. Dôvodom návrhu bola jej pohľadávka voči prešovskej firme, tá už dlh splatila a Gipex SK návrh na vyhlásenie konkurzu stiahol.