Img_0413.jpg

Envirovzdelávanie môže byť moderné aj zábavné

OZV ENVI – PAK, Mladí reportéri pre životné prostredie a Cirkevná ZŠ Narnia v Bratislave sa spojili, aby ukázali, aké dôležité je vzdelávanie o environmentálnych témach už od útleho veku.
Girl collects garbage in the winter forest

Komplimenty prírode nepomôžu

Pri príležitosti Medzinárodného dňa komplimentov vyzvala iniciatíva Vezmi si ma ľudí, aby ani v zime neboli k prírode a svojmu okoliu ľahostajní, a aby počas prechádzok v prírode pozbierali porozhadzované odpadky.
Container of domestic food waste, ready to be collected by the r

7 % ľudí vyhadzuje potraviny denne

Medzinárodný deň povedomia o plytvaní potravinami (29. 09.) každoročne upozorňuje na nadmerné vyhadzovanie potravín do odpadu. Podľa prieskumu OZV ENVI – PAK vyhadzujú potraviny aspoň raz za týždeň dve pätiny (39 %) ľudí, 7 % ich vyhadzuje denne.
Garbage dump in the woods

Nový projekt učí ľudí, ako nevytvárať odpad v prírode

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK sa spojila s Ústavom verejnej politiky FSEV UK v Bratislave a Behavioural Insight Teamom v Londýne v pilotnom projekte, ktorého cieľom je predchádzanie vzniku voľne pohodeného odpadu.
Thumbnail_adobestock_201067800.jpg

Dobrovoľníci vyzbierali stovky vriec odpadu

Slovensko je o niečo čistejšie! Cez iniciatívu Vezmi si ma sa do Svetového čistiaceho dňa zapojilo aj 15 miest a obcí, v ktorých zabezpečuje triedený zber odpadu OZV ENVI – PAK.