Girl collects garbage in the winter forest

Komplimenty prírode nepomôžu

Pri príležitosti Medzinárodného dňa komplimentov vyzvala iniciatíva Vezmi si ma ľudí, aby ani v zime neboli k prírode a svojmu okoliu ľahostajní, a aby počas prechádzok v prírode pozbierali porozhadzované odpadky.
Container of domestic food waste, ready to be collected by the r

7 % ľudí vyhadzuje potraviny denne

Medzinárodný deň povedomia o plytvaní potravinami (29. 09.) každoročne upozorňuje na nadmerné vyhadzovanie potravín do odpadu. Podľa prieskumu OZV ENVI – PAK vyhadzujú potraviny aspoň raz za týždeň dve pätiny (39 %) ľudí, 7 % ich vyhadzuje denne.
Garbage dump in the woods

Nový projekt učí ľudí, ako nevytvárať odpad v prírode

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK sa spojila s Ústavom verejnej politiky FSEV UK v Bratislave a Behavioural Insight Teamom v Londýne v pilotnom projekte, ktorého cieľom je predchádzanie vzniku voľne pohodeného odpadu.
Thumbnail_adobestock_201067800.jpg

Dobrovoľníci vyzbierali stovky vriec odpadu

Slovensko je o niečo čistejšie! Cez iniciatívu Vezmi si ma sa do Svetového čistiaceho dňa zapojilo aj 15 miest a obcí, v ktorých zabezpečuje triedený zber odpadu OZV ENVI – PAK.
Recycle waste litter rubbish garbage trash junk clean training. Nature cleaning, volunteer ecology green concept. Young woman pick up spring forest at sunset . Environment plastic pollution

Vezmi si ma! vyzýva na zber odpadkov v prírode

Projekt Vezmi si ma! vyzýva pri príležitosti svetového Dňa Zeme (22. apríl) ľudí, aby počas svojich prechádzok neboli ľahostajní k prírode a svojmu okoliu, a aby čas vonku strávili zmysluplne, napríklad zbieraním porozhadzovaných odpadkov.