Workers standing together in shipyard

Ako udržať zamestnanca na nočnej čulého

Nočné zmeny sú pre ľudský organizmus veľkou záťažou. Nielenže narušia prirodzený biorytmus človeka, ale môžu výrazne ovplyvniť produktivitu aj kvalitu odvedenej práce. Zamestnávatelia by tak mali brať ohľad na osobné potreby zamestnancov a prácu v noci plánovať s rozvahou.
Stack of hands. Unity and teamwork concept.

Plánovanie pracovných síl v dôsledku pandémie

Mnoho spoločností v súčasnosti čelí prudkým výkyvom v dopyte, čo má dopad aj na pracovnú vyťaženosť zamestnancov. Spoločnosť Déhora prináša niekoľko odporúčaní, ako môžu spoločnosti zvýšiť svoju prevádzkovú flexibilitu a ušetriť náklady.