Sugarcane field at sunset. sugarcane is a grass of poaceae family.

ZVVB: Biopalivá nie sú príčinou rastu cien potravín

Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) upozorňuje, že v niektorých médiách sa šíria zavádzajúce a nepravdivé informácie, ktoré uvádzajú, že jednou z príčin rastu cien potravín je výroba biopalív.
Sila1.jpg

Agrorezorty nášho regiónu podporujú vyššiu produkciu biopalív a ich väčší podiel primiešavania

Dňa 15. 4. 2019 počas rokovania Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) v Luxemburgu bola z iniciatívy rezortu ministerky Gabriely Matečnej podpísaná spoločná deklarácia ministrov agrorezortov z Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky. Svojim gestom sa ministri prihlásili k pripravenosti podieľať sa na zavádzaní vyššieho podielu obnoviteľných zdrojov energií v doprave (prostredníctvom benzínu E10) a tým znižovaní emisií skleníkových plynov. O svojom kroku informovali kolegov z ostatných členských štátov EÚ, ktorí ich iniciatívu podporujú. Vo viacerých členských štátoch sa už palivá s vyšším podielom biozložky využívajú a štáty z nášho regiónu by ich mali nasledovať.
Screenshot_5 1.jpg

Spoločnosť HOLIG group a.s. získala finančné prostriedky v prvej fáze SME Instrument z programu výskum a inovácie Európskej únie

Spoločnosť HOLIG group a.s. pod vedením RNDr. Gabriela Kissa CSc. a JUDr. Alexandra Pilhoviča, podala ako líder medzinárodného konzorcia úspešný projekt v rámci programu Horizont 2020 (SME Instroment) a ako jediná na Slovensku získala v týchto dňoch finančné prostriedky v prvej fáze SME Instrument z programu výskum a inovácie Európskej únie. Projektu s názvom “ BIO2G – verifikácia technológie pre výrobu biopalív druhej generácie a bioriedidiel v pilotnej prevádzke“ (No. 855088) bude takto prefinancovaná štúdia uskutočniteľnosti výstavby pilotnej rafinérie. V konkurencii projektov na európskej úrovni môžu v hodnotení medzinárodných hodnotiteľov uspieť iba excelentné projekty, ktoré prinášajú inovácie minimálne európskej úrovne. V úspešnom medzinárodnom konzorciu boli spolu so spoločnosťou HOLIG group a.s. aj spoločnosti Expro s.r.o, Environmental Institute s.r.o., VUCHZ a.s. (ČR) a spoločnosť e-Content Store (Luxembursko).