Oceľ

Čína kritizuje Úniu pre antidupingové clá na jej oceľ

Clá na čínsku oceľ, ktoré Európska únia ohlásila v piatok, sa týkajú za tepla valcovanej ocele používanej v stavebníctve a hrubých oceľových plechov používaných pri výrobe bagrov a iných ťažkých stavebných strojov.