4ka

Nový operátor SWAN sa neobáva odobratia licencie

Telekomunikačná spoločnosť SWAN tvrdí, že disponuje materiálmi, ktoré sú schopné preukázať, že počas šiestich mesiacov po pridelení frekvencie už poskytovali svoje služby verejnosti.