Štátnu vedeckú knižnicu navštívilo v minulom roku viac ako 305-tisíc osôb, väčšina virtuálne

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Statna vedecka kniznica v presove.jpg
Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove navštívilo v minulom roku viac ako 305-tisíc ľudí. Foto: Ilustračné, maps.google.com

Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove navštívilo v minulom roku viac ako 305-tisíc ľudí, väčšina z nich virtuálne. Používatelia si pritom požičali viac ako 206-tisíc knižničných jednotiek.

Aj v tomto prípade prevažovali online výpožičky. Do knižničného fondu pribudlo viac ako 10-tisíc knižničných jednotiek. Vyplýva to z verejného odpočtu knižnice za rok 2020.

Virtuálni aj skutoční návštevníci

Z celkovo 305 700 čitateľov navštívilo fyzicky požičovňu, čitáreň a študovne Štátnej vedeckej knižnice v Prešove necelých 56-tisíc ľudí. Virtuálne webovú stránku, online katalóg a portál digitálneho obsahu využilo takmer 245-tisíc osôb a ďalších 5112 navštívilo knižničné podujatia.

Používatelia si vypožičali spolu 206 475 knižničných jednotiek, z toho 172 721 absenčne a 33 754 prezenčne. Z toho 3 273 výpožičiek bolo zrealizovaných prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.

Činnosť knižnice

Činnosť knižnice bola vlani výrazne ovplyvnená stále aktuálnou pandémiou koronavírusu a ochorenia COVID-19, v dôsledku čoho je časť ukazovateľov nižších, ako sme predpokladali, pričom niektoré činnosti sme museli výrazne obmedziť. Na druhej strane sme z dôvodu neprístupnosti knižnice naším používateľom po dobu 59 dní, automaticky predĺžili ich členstvo o dva mesiace, počas ktorých nemohli riadne využívať naše služby,“ uviedla zástupkyňa riaditeľky a vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb Valéria Ferková.

Dodala, že s viacerými aktivitami sa presunuli do virtuálneho prostredia, čo pre knižnicu otvorilo nové možnosti prezentácie a poskytovania služieb,

Nové kninhy

Knižnici za minulý rok pribudlo 10 201 knižničných jednotiek, z toho 4 299 získala knižnica kúpou, vrátane 18 titulov elektronických kníh Cambridge e-books. Na nákup dokumentov knižnica vynaložila viac ako 71-tisíc eur. Zaregistrovali 4 998 používateľov.

Používatelia mali prístup k periodickým publikáciám. Do knižnice prišlo v roku 2020 celkovo 1 269 titulov, z toho 77 bolo zahraničných.

Na základe požiadaviek knižnica spracovala 338 rešerší a poskytla takmer 20-tisíc faktografických a bibliografických informácií. Pri prepočte na pracovné dní poskytla knižnica denne priemerne 79 informácií.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať