Štátne rezervy porušili pri nákupe tankov zákon a súťaž bola diskriminačná, tvrdí ÚVO

Tank, ozbrojene sily
Foto: ilustračné, www.thinkstockphotos.com

Správa štátnych hmotných rezerv porušila pri zákazke na nákup tankov z roku 2019 zákon o verejnom obstarávaní. Také sú zistenia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Porušenie sa týka opisu predmetu zákazky a základných princípov zákona o verejnom obstarávaní.

Ako informuje ÚVO, ide o princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp rovnakého zaobchádzania, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Úrad preukázal, že súťaž, ktorej výsledkom bolo podpísanie rámcovej dohody v objeme 3,4 milióna eur bez DPH, bola zadaná diskriminačne.

Zákazke zodpovedalo konkrétne zariadenie

„Kontrolovaný neopísal predmet zákazky (uvoľňovací tank) nestranne, teda tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž. Týmto konaním zvýhodnil konkrétne zariadenie od konkrétneho výrobcu, čo malo vplyv na výsledok verejného obstarávania,“ priblížil predseda úradu Miroslav Hlivák.

Štátne rezervy tiež podľa neho stanovili takú kombináciu technických parametrov v rámci opisu predmetu zákazky, ktorej zodpovedá iba konkrétny typ zariadenia od jedného výrobcu.

Rezervy s výsledkom šetrenia súhlasili

ÚVO tiež identifikoval konflikt záujmov v danej súťaži. „Z predloženej dokumentácie a z vyjadrenia kontrolovaného vyplýva, že na príprave súťažných podkladov vrátane stanovenia opisu predmetu zákazky, pred vyhlásením predmetného verejného obstarávania, sa podieľal zamestnanec úspešného uchádzača MSM Martin, s.r.o.,“ dodal Hlivák.

Štátne rezervy súhlasili so všetkými zisteniami, čím úrad mohol znížiť výšku pokuty o polovicu, teda na 15-tisíc eur. ÚVO svoje zistenia postupuje orgánom činným v trestnom konaní.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Miroslav Hlivák
Firmy a inštitúcie ŠHR Štátne hmotné rezervyÚVO Úrad pre verejné obstarávanie