Starosta Záhorskej Bystrice: Veríme, že štvrtá žiadosť o nespoplatnenie časti D2 bude úspešná (rozhovor)

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Jozef Krúpa
Starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa. Foto: Jozef Krúpa.
Tento článok pre vás načítala AI.

Starosta bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica Jozef Krúpa v rozhovore pre agentúru SITA uviedol, prečo boli doterajšie žiadosti o nespoplatnenie časti diaľnice D2 ministerstvom zamietnuté, aké zmeny čakajú frekventovanú Hodonínsku ulicu, ale aj to, prečo je v Záhorskej Bystrici zákaz nedeľného kosenia a či ho ľudia dodržiavajú.

Tento mesiac ste požiadali ministerstvo dopravy o nespoplatnenie diaľnice D2 pre osobné vozidlá, konkrétne v úseku od zjazdu na križovatku Lamač až po zjazd na križovatku Stupava – Záhorská Bystrica. Spomínali ste, že nejde o prvú takúto žiadosť.

Presne tak, ide už o štvrtú takúto žiadosť. Prvýkrát sme túto otázku začali riešiť ešte v roku 2012, keď sme s podporou vtedajšieho pána primátora Milana Ftáčnika, spolu s dotknutými mestskými časťami a obcami, žiadali o nespoplatnenie tejto časti diaľnice. Prebiehali tam rokovania, ktoré smerovali k tomu, že by sa to mohlo podariť, nakoniec sme však dostali zápornú odpoveď.

Opätovne sme túto otázku otvárali v roku 2017, keď sa robili rekonštrukcie komunikácií a mysleli sme si, že táto zmena by pomohla odľahčiť dopravu na Hodonínskej. Riešili sme to znova v roku 2019, za primátora Matúša Valla, keď bola reakcia vtedajšieho ministra dopravy v tom zmysle, že naopak, plánujú ešte spoplatňovať niektoré ďalšie úseky diaľnic v rámci miest.

Teraz sme súčasného ministra dopravy Jozefa Ráža opätovne požiadali o takúto úpravu, čo súvisí aj s jeho vyjadreniami, že plánuje nespoplatňovať niektoré úseky diaľnic v mestách. V rámci Bratislavy by sa to však malo týkať skôr systému novootvorených diaľničných obchvatov v rámci R7, nie západnej časti.

Vaša posledná žiadosť teda súvisí aj s vyjadreniami súčasného ministra dopravy. Aké sú hlavné dôvody, prečo o túto zmenu opakovane žiadate?

Hlavným dôvodom prečo žiadame o nespoplatnenie sú práce, ktoré plánujú realizovať na D2 v úseku medzi tunelom Sitina až po zjazd na križovatku Lamač – Záhorská Bystrica, kde bude NDS budovať protihlukovú stenu. Avizujú tu dopravné obmedzenia v časovom horizonte až pol roka a myslím si, že táto zmena je nevyhnutná, aby sa predišlo výraznému zhusteniu dopravy na Hodonínskej ulici.

Pre obyvateľov Stupavy, Borinky, ale aj Záhorskej Bystrice, ktorí nemajú diaľničnú známku, prípadne majú viac áut, by to určite urýchlilo dopravu a odľahčilo by sa dopravné zaťaženie Hodonínskej.

Spomínali ste, že žiadate aj o zmeny dopravného značenia na Hodonínskej, ktoré by mali urýchliť prejazd MHD, prípadne cyklistov.

Áno, v tejto súvislosti tiež spolu s magistrátom žiadame, aby sa na Hodonínskej, medzi Záhorskou Bystricou a Lamačom, vytvoril BUS pruh, ktorý by zároveň slúžil ako zmiešaný pruh aj pre cyklistov, prípadne iné typy vozidiel.

Dôvodom nutnosti vybudovania BUS pruhu je fakt, že už v súčasnosti má MHD v časoch dopravnej špičky výrazné meškanie. BUS pruh by tento problém eliminoval a viac ľudí by mohlo začať využívať MHD.

Ak by nám túto zmenu odsúhlasili, magistrát, ktorý je správcom Hodonínskej, by zároveň vymenil asfaltový povrch komunikácie, čo by prispelo k vyššiemu komfortu pre vodičov aj cyklistov.

Dovoľujú rozmery Hodonínskej ulice vybudovanie ďalšieho pruhu?

Existujúce dva pruhy a široké krajnice by podľa štúdie vybudovanie takéhoto pruhu v smere na Lamač umožnili, pri zúžení jazdných pruhov na 3,5 metra. V prípade zúženia jazdných pruhov by sa tu tiež znížila maximálna povolená rýchlosť zo súčasných 70 na 50 km/hodinu, čo by aj v súvislosti s prechodom zveri cez komunikáciu zvýšilo bezpečnosť. Zatiaľ stále hovoríme o dočasných zmenách, čas ukáže, či by tieto zmeny bolo možné ponechať aj natrvalo.

K realizácii takýchto zmien potrebujete ešte súhlasné stanoviská dotknutých orgánov?

Narážame na potrebu súhlasných stanovísk okresného úradu a krajského dopravného inšpektorátu. Veríme však, že po podaní žiadosti vrátane výkresov nám bude vyhovené. Čo sa týka cyklotrasy, v rámci Hodonínskej sa pripravuje projekt samostatnej trasy pre cyklistov, to je však otázka niekoľkých rokov a realizácie v hodnote miliónov eur, preto je takéto riešenie vhodné ako dočasné.

Čo sa týka ďalších zmien, v rámci väčšej plynulosti dopravy sme už tiež upozornili na predĺženie pripájacieho pruhu na zjazde z D4 v križovatke Záhorská Bystrica – Stupava, a tiež na zjazde z D2 na križovatku v smere do Lamača, kde popoludní vznikajú kolóny a nebezpečné situácie.

Prejdime na ďalšiu tému. Aké významné investície realizuje, resp. plánuje Záhorská Bystrica?

Pokračujeme vo výstavbe športovo-rekreačného areálu BYS3T park v lokalite Krče. Koncom minulého roka sme tu dokončili multifunkčné ihrisko veľkosti 40×60 metrov s umelou trávou, ktoré 19. mája oficiálne otvárame za prítomnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a hráčov majstrovského ŠK Slovan Bratislava.

Dôležitou investíciou je revitalizácia areálu bývalého Elektrovodu a výstavba novej školy, kde máme hotové projekty na novú školu s bazénom a ideme do stavebného povolenia. Toto je téma, ktorou Záhorská Bystrica žije už niekoľko rokov, dlhé roky sa však riešili prevody majetku.

Keď získame stavebné povolenie, môžeme začať súťažiť dodávateľa, ale keďže ide o investíciu, ktorá výrazne prekračuje rozpočet mestskej časti, budeme musieť čakať na externé zdroje. Sledujeme výzvy a máme prísľub aj od ministerstva, že by mohli byť vyhlásené. Existujúce výzvy ako Plán obnovy a odolnosti nie sú pre tento projekt vhodné z hľadiska časového, ale aj objemu prác, nakoľko škola počíta s plavárňou, telocvičňami, či jedálňou, nejde teda len o nové triedy.

Investícia samotnej školy predstavuje približne 6-7 miliónov, plus 2-3 milióny je odhadovaná investícia pre plaváreň.

Záhorská Bystrica tento rok žije tiež významným výročím, o čo ide?

Tento rok si pripomíname 710. výročie prvej písomnej zmienky o našej mestskej časti, takže život v Záhorskej Bystrici je o niečo pestrejší a organizujeme rôzne spoločensko-kultúrne podujatia. V rámci výročia zapájame do programu tiež známych umelcov, ktorí tu bývajú a oceníme aj obyvateľov, ktorí sa za 10 rokov zaslúžili o rozvoj našej mestskej časti.

Vytvorili sme tiež špeciálny fond na opravu Richtárskeho domu. Ide o kultúrnu pamätihodnosť z 18. storočia, ktorú by sme chceli obnoviť v horizonte jedného až dvoch rokov. Pri tejto príležitosti sme vydali limitovanú edíciu 710 „bystrických peňez“. Ide o nefinančný poukaz, ktorého zakúpením za 71 alebo 710 eur môžu obyvatelia alebo firmy prispieť na obnovu tejto pamiatky.

Vaša mestská časť je špecifická tým, že pri vstupe upozorňuje značka na zákaz hlučných prác ako napríklad kosenia, počas nedelí a sviatkov. Kto s tým prišiel a aká je odozva obyvateľov?

Toto oznámenie sme vytvorili na základe podnetov od ľudí. Napriek tomu, že sme súčasťou Bratislavy, snažíme sa žiť takým pokojnejším prímestským životom. Tieto obmedzenia sú síce zákonne nevymožiteľné, ale je to o vzájomnom pochopení a myslím si, že to splnilo účel. Obyvatelia tieto obmedzenia vnímajú ako povinnosť, ale aj ako slušnosť, aj keď sa vždy nájde niekto, kto ich poruší. Väčšinou však fungujú.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Jozef Krúpa