SOS linka pre zvieratá v núdzi a Zvierací ombudsman žiadajú ministerstvo pôdohospodárstva o zákaz pokusov na zvieratách

Ilustracka_ombusman 676x451 1.jpg
Foto: Zvierací ombudsman

V európskych laboratóriách je každých desať minút bolestivým pokusom vystavených viac ako sto zvierat, výnimkou v pokusoch nie je ani Slovensko. SOS linka pre zvieratá v núdzi v spolupráci so Zvieracím ombudsmanom pripravila petíciu, v ktorej žiadala o zákaz využívania spoločenských zvierat a primátov na testovanie v laboratóriách za vedeckým, výskumným či študijným účelom na Slovensku. Petičné hárky s takmer 19 000 podpismi odovzdali Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Pokusy, ktoré zvieratám spôsobujú fyzické i psychické zranenia, prebiehajú u nás najmä na myšiach, potkanoch, morčatách, králikoch, pieskomiloch, vtákoch, ale aj na primátoch, hospodárskych či spoločenských zvieratách – psoch a mačkách. Práve primáty a spoločenské zvieratá sú predmetom petície, ktorú iniciatívy predložili.

„Výskumy prebiehajú rôznym spôsobom, kravám sú zavádzané bachorové kanyly, niektorým zvieratám sa navŕtajú otvory do lebky, cez ktoré sú aplikované rôzne látky alebo implantáty,“ uvádza Mária Sliacka z organizácie SOS linka pre zvieratá v núdzi. Dodáva, že zvieratá sú za účelom pokusov často nakazené chorobou, vírusom, parazitmi, pre ktorých slúžia ako hostitelia. Okrem toho za účelom porovnávania zdravých a nakazených mláďat podstupujú niektoré zvieratá aj účelové rozmnožovanie. Mláďatá sú dospelým jedincom necitlivo odoberané.

Veľmi tragický a neetický je aj ďalší osud zvierat, ktoré prešli pokusmi. Ak neumrú už počas pokusu, alebo nie sú pre zlý zdravotný stav utratené, sú vrátené do výbehu alebo do klietok, aby mohli byť využívané na ďalšie bolestivé pokusy.

„Petíciou chceme poukázať nielen na obzvlášť surové zaobchádzanie s pokusnými zvieratami, ale aj na možnosti alternatív, ktoré súčasná veda ponúka. Namiesto živých zvierat je na mnoho vedeckých, výskumných či študijných účelov možné využiť počítačové simulácie, laboratórne vytvorené tkanivá, umelú kožu či placentu,“ vysvetľuje zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová.

Petíciu podpísalo 18 751 ľudí. Zvierací ombudsman a SOS linka pre zvieratá v núdzi zaslali petičné hárky spolu so žiadosťou o prerokovanie ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jánovi Mičovskému.

Zvierací ombudsman

Zvierací ombudsman je iniciatíva  Aliancie združení na ochranu zvierat a občianskeho združenia FALLOPIA, ktorá sa od roku 2011 zaoberá pomocou zvieratám na úrovni systémových a legislatívnych zmien. Zvierací ombudsman je neštátna a apolitická inštitúcia, ktorá je financovaná prevažne z darov fyzických a právnických osôb. Zvierací ombudsman je tím priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť jednému odvážnemu cieľu: zlepšiť život a životné podmienky zvierat na Slovensku. Jednou z najdôležitejších aktivít Zvieracieho ombudsmana bola aj novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Činnosť je dôležitá aj z hľadiska vnímania ľudí a posilňovania všeobecnej empatie v spoločnosti voči zvieratám, životnému prostrediu a prírode, najmä u detí a mladej generácie.

www.zvieraciombudsman.sk
fallopia.net
www.stopkrutosti.sk
#stopkrutosti
Linka bezplatného právneho poradenstva Zvieracieho ombudsmana: 0948 022 121.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie FallopiaSOS linka pre zvieratá v núdziZvierací ombudsman