Slovensko naďalej trápia prehlbujúce sa regionálne rozdiely, SK8 vidí riešenie v prepojení samospráv s Európskou úniou (foto)

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
SK8, Jozef Viskupič
Konferencia Z Európy do regiónov - Ako sa priblížiť moderných európskym regiónom, ktorú zorganizovalo združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8). Foto: www.facebook.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Postavenie a dôležitosť samosprávnych krajov v európskom priestore bolo témou konferencie Z Európy do regiónov – Ako sa priblížiť moderných európskym regiónom, ktorú zorganizovalo združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) 21. mája v Bratislave.

Prehlbujúce sa rozdiely

Diskutujúci sa zhodli, že Slovensko aj naďalej trápia prehlbujúce sa regionálne rozdiely, ktoré sa aj napriek niekoľkým poskytnutým miliardám eur z Európskej únie nedarí zmierňovať. Za najväčšie negatívum považujú hlavne ich neefektívne využívanie. Tieto zdroje sú využívané hlavne na opatrenia, ktoré by mal riešiť štát.

Finančné zdroje, ktoré má Slovensko k dispozícii, je potrebné smerovať prioritne do oblastí, ako je napríklad veda, výskum a inovácie, ktoré pomôžu zvýšiť ekonomickú úroveň krajiny a byť tak viac konkurencieschopné so západnými regiónmi. V diskusiách zaznela zhoda aj na tom, že rozhodnutia by mali byť robené zdola nahor, a teda v regiónoch.

Prepojenie regiónov s EÚ

Hlavnou myšlienkou konferencie bolo prepojenie regiónov s Európskou úniou, ktoré môžeme vnímať ako komplex viacerých foriem a spôsobov. Na jednej strane to je rozvoj regiónov aj vďaka finančným zdrojom z únie a benefitmi vyplývajúcimi z nášho členstva v nej. Na druhej strane to zároveň znamená približovanie našich regiónov k tým vyspelejším v Európe,“ povedal predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Dodal, že reálne pozitívne výsledky z praxe ukazujú, ako sa aj vďaka členstvu v Európskej únii samosprávy zmenili. Na konferencii predstavili aj výsledky prieskumu, ktorý zrealizovalo združenie SK8 v spolupráci s agentúrou Median SK, podľa ktorého si až 84 percent obyvateľov želá, aby sa o rozvoji regiónov rozhodovalo na úrovni samosprávy.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Najrozsiahlejšia investičná politika

Regionálna politika EÚ je najrozsiahlejšou investičnou politikou Únie. S rozpočtom 392 miliárd eur na obdobie rokov 2021-2027, čo predstavuje takmer tretinu celkového rozpočtu EÚ, investuje do kľúčových oblastí, ako je tvorba pracovných miest, podpora konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu, zlepšovanie kvality života a udržateľný rozvoj v regiónoch,“ povedal vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.

Zdôraznil, že význam a prínosy politiky súdržnosti potvrdzuje aj prieskum Eurobarometra z leta 2023, podľa ktorého drvivá väčšina (86 percent) občanov Slovenska vníma pozitívny vplyv projektov financovaných z prostriedkov EÚ na rozvoj regiónov. Za najdôležitejšie oblasti, kam majú smerovať investície z regionálnej politiky, považujú vzdelávanie, zdravotnú a sociálnu infraštruktúru. Na rozvoj týchto, ale aj ďalších oblastí, má Slovensko v období 2021-2027 k dispozícii viac ako 16 miliárd eur z prostriedkov EÚ.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Jozef ViskupičVladimír Šucha
Firmy a inštitúcie Európska úniaMedian SKZdruženie samosprávnych krajov SK8