Slovensko má prerobiť uplatnenie smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, je nesprávne transponovaná

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
European Union Community laws gavvel bills anf flag
Slovensko nesprávne uplatnilo smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com/

Prípady nesprávnej transpozície do vnútroštátneho práva sa podľa nej týkajú základných aspektov, ako je riadne fungovanie finančných spravodajských jednotiek, sankcie a administratívne opatrenia na potrestanie trestných činov prania špinavých peňazí, alebo vytvorenie mechanizmov na oznamovanie porušení práva (whistleblowing).

Predmetné pravidlá majú zásadný význam pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,“ upozornila komisia. Legislatívne medzery, ktoré sa vyskytujú v jednom členskom štáte, majú podľa EK vplyv na Európsku úniu ako celok. Preto je podľa stanoviska komisie správna transpozícia mimoriadne dôležitá.

EK upozornila, že bez uspokojivej odpovede Slovenska do dvoch mesiacov môže rozhodnúť o postúpení veci Súdnemu dvoru Európskej únie.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ingrid Ludviková
Firmy a inštitúcie EK Európska komisiaEurópska únia