Slovensko má podľa vlády dobre zvládnutú drogovú problematiku, od závislosti sa chce liečiť viac ľudí

Drogy
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Slovensko sa radí medzi krajiny s dobre zvládnutou drogovou problematikou. Vyplýva to z hodnotiacej správy o plnení úloh z Národnej protidrogovej stratégie SR za roky 2013 až 2020, ktorú na stredajšom rokovaní vzala vláda na vedomie.

Stratégia si kládla dva hlavné ciele, ktorými boli zníženie dopytu po drogách a zníženie ponuky drog na Slovensku.

Problémy s heroínom či pervitínom

Najčastejšie sa z drogovej závislosti v rokoch 2013 až 2019 liečili na Slovensku muži vo vekovom rozpätí od 30 do 39 rokov. Primárnym dôvodom liečby boli problémy so stimulačnými drogami, osobitne metamfetamínom, teda pervitínom. O druhé a tretie miesto sa striedavo uchádzali pacienti liečení pre problémy s heroínom a marihuanou.

V roku 2019 predstavovali užívatelia stimulačných drog 42,7 percenta zo všetkých ľudí liečených od drogovej závislosti. V prevažnej väčšine sa jednalo o užívateľov pervitínu. Liečba užívateľov bola kontinuálne na vzostupe od roku 2009.

Indikátor úmrtnosti

Kľúčovým indikátorom hodnotenia problémového užívania drog na Slovensku bol indikátor úmrtnosti, ktorý bol sledovaný z dvoch hľadísk. Jednak sa zisťovali priame úmrtia zapríčinené intoxikáciou drogami, keď osoby umreli v dôsledku predávkovania alebo v dôsledku správania pod vplyvom drogy.

Zároveň bola skúmaná celková úmrtnosť liečených užívateľov drog pre závislosť od všetkých psychoaktívnych látok, okrem alkoholu, a to bez ohľadu na príčinu smrti.

Zvýšil sa počet úmrtí

Ako príčina úmrtia sa v čase intoxikácie najčastejšie preukázali opiody a menej stimulačné drogy. Od roku 2010 sa počet úmrtí zvýšil z 20 osôb na 32 v roku 2018 a na 34 v roku 2019. Z druhého hľadiska boli sledovaní pacienti liečení pre závislosť od drog v bratislavskom Centre pre liečbu drogových závislostí.

Skúmanie ukázalo, že spomedzi pacientov, ktorí boli v centre liečení, zomrelo v priebehu rokov 1999 až 2019 celkovo 238 pacientov. To predstavovalo približne päť percent zo všetkých dohľadaných pacientov, ktorých bolo 5 399.

Viac sa financujú protidrogové aktivity

Správa ďalej konštatuje, že narastá počet ľudí, ktorí sú zapájaní do programu čistej liečby. Kým napríklad v roku 2014 Centrá pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach prijali spolu 1 166 pacientov, v roku 2019 ich prijali 1 694.

Rastie aj finančná podpora protidrogových aktivít. V rokoch 2013 až 2016 vláda na aktivity tohto druhu každoročne vyčlenila sumu 515-tisíc eur. Podpora aktivít však v posledných rokoch začala rásť a napríklad v roku 2020 bolo na protidrogové aktivity vyčlenených 860-tisíc eur.

Minister zdravotníctva a predseda Rady vlády pre protidrogovú politiku v správe zhodnotili, že je zrejmá potreba pokračovať v nastavenom smerovaní protidrogovej politiky na Slovensku.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Vláda SR