Slovenská akadémia vied chce do roku 2022 vytvoriť Plán rodovej rovnosti

rodová rovnosť
Foto: ilustračné, Getty images

Slovenská akadémia vied (SAV) vytvorí Plán rodovej rovnosti, predpokladaný dátum jeho vzniku je jún 2022.

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV od februára tohto roka vykonáva projekt z programu Horizont 2020, ktorého cieľom je otvorenie vedeckého potenciálu prostredníctvom rovnomerného zapojenia mužov a žien vo výskume a riadení.

V tlačovej správe o tom informovala Katarína Gáliková z referátu pre komunikáciu a médiá SAV.

Projekt Athena

Projekt s názvom Athena spája výskumné organizácie s tými, ktoré sú zamerané na financovanie výskumu. Okrem Slovenska je do projektu zapojené aj Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Taliansko, Španielsko a Portugalsko. Ide o krajiny, ktoré charakterizuje najnižší index rodovej rovnosti v rámci Európskej únie (EÚ).

Úlohou projektu je prispieť k odstraňovaniu bariér pri výbere, udržaní a kariérnom raste žien výskumníčok vrátane ich postavenia na vedúcich pozíciách. Projekt Athena je financovaný z programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020 sumou 1 828 310 eur a bude trvať štyri roky.

Prirodzené naplnenie hodnôt SAV

Príprava Plánu rodovej rovnosti je prirodzeným naplnením hodnôt SAV, najmä v oblasti rešpektovania rôznorodosti a individualít osobností SAV. Je tiež dôležitou súčasťou strategického rozvoja SAV, konkrétne v strategickej úlohe podporovať rodovú rovnosť na všetkých stupňoch riadenia. Preto potrebujeme, okrem iného, získať podrobnejší obraz o situácii v SAV,“ uviedol zodpovedný riešiteľ projektu Gabriel Bianchi z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Miroslava Žilinská, ktorá je z rovnakého ústavu, doplnila, že v rámci projektu vznikne Komisia pre implementáciu plánu. Jej súčasťou budú aj zástupkyne a zástupcovia SAV.

Členovia komisie budú môcť diskutovať a vzdelávať sa v oblasti podpory rodovej rovnosti na pracovisku. V nadväznosti na zistenia z analýzy a vďaka aktívnej spolupráci s rôznymi úrovňami SAV vznikne dokument Plán rodovej rovnosti SAV,“ uzavrela Žilinská.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Katarína Gáliková
Firmy a inštitúcie Európska úniaSAV Slovenská akadémia vied