Img_5249.jpg

SARIO: International Business Day 2024

INTERNATIONAL BUSINESS DAY 2024, medzinárodné kooperačné podujatie pre slovenské malé a stredné firmy sa uskutočnil 30. mája 2024 v Bratislave.