Poslanci schválili vládny návrh zákona, verejnoprávne médium RTVS nahradí Slovenská televízia a rozhlas

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Martina Šimkovičová
Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová počas rokovania pokračujúcej 15. schôdze Národnej rady SR. Bratislava, 20. jún 2024. Foto: SITA/Milan Illík.
Tento článok pre vás načítala AI.
  • aktualizované 20. júna, 21:12

Verejnoprávne médium Rozhlas a televízia Slovenska nahradí Slovenská televízia a rozhlas (STVR). Poslanci parlamentu vo štvrtok odobrili vládny návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase z dielne ministerstva kultúry. Za hlasovalo 78 poslancov. Opozícia sa hlasovania nezúčastnila. Materiál deklaruje zámer vytvoriť novú inštitúciu, ktorá bude objektívne napĺňať verejnoprávny charakter vysielania.

Navrhované zmeny vyplývajú z negatívnych skúseností vyplývajúcich z aplikácie zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a komparácie skúseností z fungovania verejnoprávnych inštitúcií v zahraničí, predovšetkým v Európe,“ píše sa v ňom.

Rozhlas a televízia sa nerozdelia

Rovnako zdôrazňuje, že rozhlas a televízia sa formálne nerozdelia, no vytvoriť by sa mal priestor na samostatný rozvoj oboch. Návrh vstúpi do platnosti 1. júla 2024.

Zmeny by mali podľa rezortu kultúry prispieť k vyššej flexibilite, návrh prináša i nové prvky a kombináciu verejného a súkromného práva do procesu voľby i odvolávania riaditeľa verejnoprávneho vysielateľa aj procesu utvárania Rady Slovenskej televízie a rozhlasu.

Na základe v schváleného pozmeňujúceho návrhu od poslankyne Ľubice Laššákovej (Hlas-SD) sa funkčné obdobie generálneho riaditeľa predĺži z piatich na šesť rokov.

Prax ukázala, že funkčné obdobie generálneho riaditeľa je potrebné predĺžiť o rok z dôvodu zavŕšenia strednodobých projektov generálneho riaditeľa do reálnej aplikačnej činnosti v oblasti celkového rozvoja STVR,“ odôvodnila. Zavedie sa i nový poradný orgán rady.

Návrh vychádza z podnetov laikov i odborníkov

Predložený návrh zákona vychádza z podnetov laickej i odbornej verejnosti apelujúcej na bezodkladné zlepšenie plnenia základných funkcií verejnej služby s cieľom vyššej objektívnosti vysielania, najmä v oblasti spravodajstva a publicistiky, ako aj zo záverov pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorý bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Po skončení medzirezortného pripomienkového konania pristúpil predkladateľ k zásadnejším zmenám návrhu zákona,“ uvádza ministerstvo kultúry v materiáli.

Návrh zachováva financovanie verejnoprávneho vysielateľa výlučne zo štátneho rozpočtu a rešpektuje, že v minulosti boli zrušené koncesionárske poplatky.

Zavádza sa dôslednejšia kontrola narábania s pridelenými finančnými prostriedkami, ktorá bude zabezpečená tak, že do rozhodovacích a najmä kontrolných procesov v novej verejnoprávnej inštitúcii budú priamo zapojení odborníci nominovaní Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky,“ uvádza materiál.

Novým poradným orgánom rady, ktorý by mal vzniknúť, bude etická komisia. Tá by mala zaujímať stanoviská k štatútu programových pracovníkov, ďalších tvorivých pracovníkov i spolupracovníkov Slovenskej televízie a rozhlasu. Dbať by mala i na dodržiavanie etických princípov, a mala by navrhovať opatrenia na zaistenie ich dodržiavania.

Zdôvodnenie nového názvu

Verejnoprávny vysielateľ dostane i nový názov. V materiáli je zmena zdôvodnená tým, že „súčasný spoločný názov inštitúcie pre slovenské verejnoprávne médiá Rozhlas a televízia Slovenska degraduje slovenský národ na región Slovensko, pretože namiesto prívlastku ,slovenský‘, ,slovenská‘ označujúci štátotvorný národ je v názve použité územné označenie verejnoprávnych médií Slovenska„.

Poslanci parlamentu súčasne odobrili pozmeňujúci návrh koaličného poslanca Dušana Jarjabka (Smer-SD). Medzi hlavné činnosti Slovenskej televízie a rozhlasu sa tak dopĺňa povinnosť zabezpečovať vysielanie prostredníctvom regionálnych televíznych štúdií a rozhlasových štúdií v rozsahu najmenej 20 minút denne z každého regionálneho televízneho a rozhlasového štúdia. Zároveň sa dopĺňa činnosť Slovenskej televízie a rozhlasu o vysielanie programov zameraných na Slovákov žijúcich v zahraničí.

Slovenská televízia a rozhlas prostredníctvom odborných televíznych a rozhlasových vysielaní rôznych mediálnych žánrov o Slovákoch žijúcich v zahraničí podstatne prispeje k budovaniu silnejších vzťahov medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a Slovenskou republikou, rozšíri povedomie slovenskej verejnosti o problematike tzv. krajanstva a taktiež prispeje k udržiavaniu a rozvoju slovenského povedomia vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí,“ odôvodnil poslanec Roman Malatinec (Hlas-SD).

Opoziční poslanci okrem iného kritizovali zvýšenie odmien pre členov rady, ktoré boli súčasťou pozmeňujúceho návrhu. Členovi rady tak po novom bude patriť za výkon tejto funkcie mesačná odmena vo výške dvojnásobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Dušan JarjabekĽubica LaššákováRoman Malatinec
Firmy a inštitúcie Európska úniaHlas-SDMF Ministerstvo financií SRMK Ministerstvo kultúry SRRada pre mediálne službySMER-SDSTVR Slovenská televízia a rozhlasŠÚ Štatistický úrad SR