Po troch rokoch sa zdravotní klauni vrátili k dospelým onkologickým pacientom

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Img_20221103_143428 1.jpg
Foto: ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Nemocničnými izbami Národného onkologického ústavu v Bratislave sa včera popoludní ozývala hudba a smiech. Napriek diagnózam pacientov na oddeleniach klinickej onkológie mohli hospitalizovaní, ale aj ich blízki, aspoň na chvíľu zabudnúť na chorobu a náročnú situáciu, ktorá ich ťaží. Po troch rokoch sa profesionálni zdravotní klauni z občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors vrátili k dospelým onkologickým pacientom. Po NOÚ ich v priebehu novembra čakajú v ďalších piatich nemocniciach po celom Slovensku.

Profesionálnych zdravotných klaunov z Červeného nosa možno stretnúť najmä na detských oddeleniach nemocníc, prípadne v seniorských zariadeniach. Raz do roka však zavítajú aj za dospelými pacientmi. Program pre dospelých najmä onkologických pacientov sa po trojročnej pandemickej prestávke navracia do nemocníc v rôznych regiónoch Slovenska. „V priebehu novembra máme v pláne navštíviť ešte päť onkologických oddelení a jedno neurologické oddelenie, aby sme hospitalizovaným pacientom osviežili dlhý a náročný pobyt v nemocničnom prostredí,“ približuje umelecký riaditeľ združenia Pavel Mihaľák.

Img_20221103_134706.jpg
Foto: ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Prvá z plánovaných návštev sa uskutočnila 3. novembra 2022 na dvoch oddeleniach klinickej onkológie v Národnom onkologickom ústave v Bratislave.

„Po trojročnej vynútenej odmlke našich hospitalizovaných pacientov opäť navštívili a rozveselili zdravotní klauni z OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors. V našom špecializovanom ústave sme presvedčení, že počas náročného liečebného obdobia majú láskavý humor a smiech svoje miesto aj na onkológii. Ďakujeme v mene našich pacientov“,úprimne poďakoval riaditeľ NOÚ, Ing. Tomáš Alscher, MPH.

Img_20221103_150927.jpg
Foto: ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Zdravotní klauni, ktorí navštevujú dospelých pacientov, sú na tento program špeciálne vyškolení a pôsobia aj v seniorskom programe Smiech nepozná vek. Vedia, že návštevy dospelých si vyžadujú iný prístup, ako klauniády pre deti. Na empatiu a schopnosť klauna vycítiť náladu a rozpoloženie pacienta sa kladie ešte väčší dôraz. „Dospelí pacienti si na rozdiel od detí uvedomujú vážnosť svojho zdravotného stavu, o to citlivejší musíme byť,“ vysvetľuje profesionálna zdravotná klaunka Janka Sovičová. „Pri niektorých pacientoch trvá dlhšie prelomiť bariéry, bývajú ostýchaví, ale obvykle nájdeme cestu, ako sa k nim priblížiť a dať im dôvod na úsmev. Humor uvoľňuje napätie, zaháňa smútok, strach a dáva pozitívnu energiu. Pre nás to je vždy tiež veľmi nabíjajúce, keď vidíme tú zmenu nálady a atmosféry. A zažiť to po troch rokoch bolo ešte silnejšie,“ hovorí Janka Sovičová, ktorá spolu s kolegom zdravotným klaunom Borisom Bačíkom navštívila včera pacientov NOÚ.

Pacienti si počas klaunskej návštevy vychutnali nielen humorné situácie, ale aj obľúbené pesničky. Prácu zdravotných klaunov ocenil aj námestník zdravotnej starostlivosti NOÚ, MUDr. Jozef Dolník, PhD., MPH, ktorý vyjadril uznanie ich profesionalite a klaunskému umeniu: „Úsmevy na tvárach našich pacientov po návšteve zdravotných klaunov len potvrdzujú, že títo empatickí profesionáli sú nesmierne dôležití a právom považovaní za účinnú súčasť liečebného a ozdravného procesu v nemocniciach po celom svete.“

Img_20221103_143701.jpg
Foto: ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Profesionálni zdravotní klauni ČERVENÝ NOS Clowndoctors navštívia v novembri aj tieto nemocnice:

7.11.2022 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (Klinika hematológie a onkohematológie)

7.11.2022 Fakultná nemocnica Nitra (Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie)

10.11.2022 Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (Onkologická klinika SZU)

30.11.2022 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina (Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie)

30.11.2022 Univerzitná nemocnica Ružinov Bratislava (Klinika pneumológie a ftizielógie I, Oddelenie klinickej onkológie)

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina (Oddelenie neurológie)

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Červený Nos Clowndoctors