Pandemická prvá pomoc pre podnikateľov končí, štát vyšla na takmer dva a pol miliardy eur

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Frustrated owner with waitress in closed cafe, small business lockdown due to coronavirus.
Foto: ilustračné, Gettyimages.com

Pandemická pomoc z dielne rezortu práce sa končí. Ako informuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR), 30. apríl 2022 je posledný dátum, v rámci ktorého je možné predkladať žiadosti na príspevky v rámci prvej pomoci.

Dôvodom ukončenia pomoci je priaznivá pandemická situácia, zamestnávatelia môžu pokračovať v prevádzkovej činnosti bez obmedzení, čím zaniká potreba poskytovania finančnej pomoci na účel ochrany pracovných miest.

Masívna finančná pomoc

Rezort hovorí o historicky najväčšej pomoci na ochranu zamestnanosti, ktorá podporila približne tretinu pracovných miest v slovenskej ekonomike.

Podmienky poskytovania finančných príspevkov a ich výška sa odvíjali od aktuálnej epidemickej situácie.

Schéma pomoci na udržanie pracovných miest z dielne ministerstva práce bola vládou schválená 31. marca 2020 v období neistoty a hroziacej krízy vysokej nezamestnanosti. Prvé žiadosti o finančný príspevok začali úrady práce prijímať 6. apríla 2020.

„V tom čase ešte nikto netušil, že pôjde o masívnu finančnú pomoc, ktorá za dva roky podporí viac ako 175-tisíc žiadateľov, teda zamestnávateľov a Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), sumou takmer 2,5 miliardy eur,“ konštatuje ministerstvo práce.

Okruh žiadateľov sa rozširoval

Prvá pomoc sa poskytovala za mesiace marec 2020 až február 2022 s výnimkou augusta 2021 a postupne bola rozšírená na schémy Prvá pomoc + a Prvá pomoc ++.

Podmienky poskytovania podpory vrátane výšky príspevku sa menili v čase v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie a z nej plynúcich obmedzení podnikateľskej činnosti.

Ministerstvo práce reflektovalo meniace sa potreby pracovného trhu rozširovaním okruhu oprávnených žiadateľov, zvyšovaním sumy finančného príspevku, rozširovaním možností výpočtu poklesu tržieb a ďalšími opatreniami.

„Po skúsenostiach s poskytovaním finančných príspevkov pre zamestnávateľov a následne pre zamestnancov prostredníctvom projektu Prvá pomoc sme identifikovali potrebu trvalého nástroja ochrany pracovných miest. Ministerstvo preto dva roky intenzívne pracovalo na vytvorení zákonného systému pomoci pre udržanie zamestnanosti v čase krízy,“ uvádza rezort práce s tým, že zákon o podpore v čase skrátenej práce nadobudol účinnosť 1. marca 2022.

Pomoc na udržanie miest

Skrátená práca ako nástroj pasívnej politiky trhu práce pomáha zamestnávateľovi udržať pracovné miesta, aby nemusel svojich zamestnancov prepúšťať.

Vďaka tejto podpore sa zamestnávateľovi znižujú mzdové náklady a zároveň ušetrí náklady na hľadanie a zaškolenie nových zamestnancov po skončení obmedzenia činnosti.

Zamestnanec nepríde o prácu a počas trvania prekážky v práci dostáva väčšinu príjmu.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR