Ustanovujúci kongres strany Šanca

Elektronické schránky budú nevyužité

Bratislava 22. 11. 2016 – Každej firme zapísanej v obchodnom registri bude od 1.januára budúceho roka automaticky aktivovaná elektronická schránka. Má slúžiť na elektronickú komunikáciu s úradmi, ale úrady ju neplánujú využívať.
Eva Babitzová, Viliam Novotný

Novotný na čele strany Šanca vystriedal Babitzovú

Zakladateľka strany Šanca a niekdajšia jej predsedníčka Eva Babitzová sa vzhľadom k zlému volebnému výsledku strany v parlamentných voľbách neuchádzala o funkciu predsedníčky, ani o inú volenú funkciu.
Rodina, peniaze

Novotného balíček neschválili, rodičia nedostanú pomoc

Balíček obsahoval sedem základných opatrení – jeden rok materskej vo výške čistej mzdy, flexibilné čerpanie rodičovského príspevku, nediskrimináciu zárobku na rodičovskej, odpočítateľnú položku na bývanie, mzdu vyššiu ako dávky, podporu rodičov v núdzi a podporu viacdetných rodín.