Gazprom

Rusko zastavilo dodávky plynu na Ukrajinu

Dodávky budú zastavené dovtedy, kým si Ukrajina vopred nepredplatí ďalší objem plynu. Gazprom zároveň uviedol, že v stredu do 7:00 GMT Ukrajina vyčerpala celý predplatený objem plynu.
Plynovodom z Vojan potečie plyn na Ukrajiny

Ukrajinci odoberajú zo Slovenska stále menej plynu

V súčasnosti je prietok plynu cez plynovod Vojany – Užhorod na úrovni necelých 21 miliónov metrov kubických denne. Kapacita plynovodu pritom umožňuje prepravovať denne až 40 miliónov metrov kubických plynu.