Organon EESC, klaster pre strednú, východnú a južnú Európu začína písať svoj príbeh ako spoločnosť zameriavajúca sa na zdravie žien

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
New project 3.jpg
Foto: Organon

Spoločnosť vzniká s cieľom načúvať potrebám žien, porozumieť potrebám ich zdravia a tak pomôcť identifikovať naliehavo potrebné riešenia. Spoločnosť Organon pre klaster EESC povedie jej výkonný riaditeľ Okan Isikci. Organon EESC sa zameriava na poskytovanie účinných liečiv a riešení pre každodenný život každej ženy v našom regióne.

Organon (NYSE: OGN) dnes vzniká ako jediná globálna  spoločnosť daného rozsahu so zameraním na zdravie žien. Organon EESC pokrýva región strednej, východnej a južnej Európy – Česko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Grécko, Cyprus a Malta. Za vedenie spoločnosti Organon EESC zodpovedá výkonný riaditeľ Okan Isikci. Spoločnosť bude zamestnávať viac ako 150 zamestnancov s jasným cieľom – poskytovať účinné liečivá a riešenia pre zdravší každodenný život žien a ich rodín naprieč rôznymi oblasťami – napríklad reprodukčné zdravie, ochorenia srdca, karcinóm prsníka, alergie alebo astmatické ochorenia. Organon EESC sídli v hlavnom meste nášho západného suseda – v Prahe.

„Dnešok je pre nás všetkých výnimočným. Práve dnes totiž vzniká naša nová spoločnosť. Už v súčasnosti máme v portfóliu viac ako 60 liečiv a medicínskych riešení. Naša vízia je jasná – chceme sa stať globálnou spoločnosťou, ktorá mení svet v oblasti zdravia žien a ich rodín každý jeden deň. V spoločnosti Organon sme presvedčení, že ženy sú základom pre zdravší svet. Vieme, že v oblasti zdravia žien – a to najmä v regióne strednej, východnej a južnej Európy – môžeme urobiť veľa. Je to náš záväzok, ku ktorému sme sa zaviazali vo všetkých krajinách regiónu. Sme odhodlaní spolupracovať s rôznymi organizáciami zdieľajúcimi podobné vízie,“ uviedol Okan Isikci, výkonný riaditeľ spoločnosti.

Vedenie spoločnosti Organon dnes (3.6.2021) slávnostne ohlásilo aj vstup na newyorskú burzu (NYSE). Začína sa tak aktívne obchodovať s akciami spoločnosti. Organon načúva skúsenostiam žien a svojimi aktivitami adresuje výzvy v oblasti ich zdravia. Spoločnosť preto zozbierala hlasy, perspektívy i obrazy žien z celého sveta a vytvorila multimediálnu inštaláciu „Wall of Voices” umiestnenú pred budovou newyorskej burzy (NYSE). Cieľom tejto inštalácie je podeliť sa o silné svedectvá, perspektívy či názory žien. Małgorzata Bogusz, predsedníčka správnej rady Nadácie Kulských pre poľsko-americké vzťahy, prispela svojim vkladom k tejto významnej aktivite. „Zmena v zmýšľaní a nazeranie  na naše vlastné zdravie ako na kľúčovú prioritu – poďme spoločne vyvinúť úsilie a posilnime význam bežných preventívnych prehliadok, aby sa konečne stali prioritou v našich nabitých kalendároch či diároch.“ Ženy z ktoréhokoľvek kúta sveta sa môžu zapojiť do tejto výzvy, chopiť sa mikrofónu a pridať svoje posolstvo do digitálnej platformy „Wall of Voices” na internetovej stránke HereForHerHealth.com.

Organon_digital_fullcolor_logo 2.jpg
Foto: Organon

Pestré portfólio stimulujúce udržateľný rast

Spoločnosť Organon začína písať svoj príbeh s portfóliom viac ako 60 liečiv a produktov s medzinárodným presahom k ľuďom vo viac ako 140 krajinách sveta. Takmer 80 % ročných príjmov na úrovni približne 6,5 miliardy dolárov je pritom generovaných mimo územia Spojených štátov.

Organon stojí na troch hlavných pilieroch reflektujúc manažérsku a investičnú prioritizáciu:

Zdravie žien

Organon je jedinou globálnou spoločnosťou daného rozsahu zameranou za zdravie žien.

Jedinečná profilácia stavia spoločnosť Organon do trhového prostredia s hodnotou presahujúcou 60 miliárd dolárov (s výhľadom do roku 2026). V Organone vnímame kontinuálny posun smerom k dlhodobo  pôsobiacej reverzibilnej antikoncepcii (LARC) a aj dosiaľ neobjavený potenciál globálneho trhu reprodukčného zdravia, ktorý je poháňaný meniacimi sa socio-demografickými charakteristikami.

„Zdravie a potreby ženy sú nesmierne dôležité z celosvetového hľadiska. V našej divízii pre klaster strednej, východnej a južnej Európy vnímame však našu úlohu ešte zásadnejšie. Práve tu je miera plodnosti najnižšia v Európe (podľa údajov United Nations World Population Prospects 2019). Navyše, mnohé krajiny regiónu zaznamenávajú úbytok obyvateľstva. Okrem toho, iba 57 % žien používa akúkoľvek formu antikoncepcie – v týchto krajinách zaznamenávame nízku mieru používania hormonálnej antikoncepcie a na druhej strane vysokú mieru potratov (podľa údajov StatistaWW 2021, European Contraception Atlas 2020). V uvedenom kontexte preto musíme vzdelávať ženy aj páry o dôsledkoch potratov, o riešeniach v oblasti mimotelového oplodnenia (IVF) a tiež o ďalších benefitoch presahujúcich reprodukčné zdravie. Rovnako je potrebné vzdelávať ženy i páry o zdravotných otázkach, ktoré majú zásadný charakter a to prostredníctvom rôznych kanálov a aj spoluprácou s predstaviteľmi vlády. Cieľ je pritom jasný – posilniť prístup a podnietiť ženy k rozhodnutiu urobiť pre svoj život tú správnu voľbu,“ povedala Natalia Koryagina, riaditeľka Organon EESC Woman Health Business Unit.

Biosimilárne liečivá

Biosimilárne liečivá predstavujú pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti dôležitú alternatívu liečby a môžu ušetriť verejné zdroje.

Naša spoločnosť sa s pokračujúcim záujmom venuje tomuto rozvíjajúcemu sa odvetviu so zreteľom na rozširovanie dosahu aktuálneho portfólia z hľadiska geografickej dostupnosti a komercializácie nových produktov. Veríme, že v spolupráci s kľúčovými stakeholdermi a lokálnymi regulačnými autoritami dokážeme ešte lepšie zhodnotiť potenciál bioslimiliránych liečiv.

Portfólio známych značiek:

Naše portfólio známych značiek stelesňuje inovácie i naše skúsenosti – tieto elementy podporujú schopnosť spoločnosti Organon kreovať unikátne riešenia pre špecifické, globálne neuspokojené medicínske potreby.

„Sme presvedčení, že existujú zmysluplné príležitosti, ktoré možno adresovať cez naše súčasné portfólio liečiv so zameraním na srdcovo-cievne, respiračné, dermatologické diagnózy, liečbu bolesti  neopioidmi i ďalšie oblasti. Hodnota týchto liečiv je potvrdená kritickými, chronickými aj akútnymi potrebami, ktoré naše liečebné postupy adresujú a to vrátane rešpektu nadobudnutého v čase,“ povedal Marek Szataniak, marketingový riaditeľ Organon EESC.

Ženy v centre pozornosti: prístup spoločnosti Organon k inováciám

Filozofia našej spoločnosti v oblasti výskumu a vývoja (R&D) je zameraná na kreovanie podnikania, ktoré sa sústreďuje na potreby žien s cieľom identifikovať a zlepšiť možnosti starostlivosti o zdravie, čo im umožní žiť lepší život každý jeden deň.

„Sme radi, že sa vydávame, spoločne s pacientkami, cestou komplexného poznania a porozumenia toho, čo všetko je potrebné absolvovať s cieľom dostať zdravotnú starostlivosť či liečbu rôznorodých ochorení a problémov, ktoré ženy nezriedka museli akceptovať ako „normálne“ alebo boli jednoducho vnímané ako „súčasť života žien“. Ide napríklad, nie však výlučne, o poruchy menštruačného cyklu, inkontinenciu alebo menopauzu. S ohľadom na záväzok poznávania neuspokojených medicínskych potrieb v našom regióne sme odhodlaní prispievať ku globálnym snahám spoločnosti Organon vo vývoji riešení adresujúcich dané potreby. Obzerajúc sa do minulosti s viac ako 30 ročným odstupom, keď som končil štúdiá medicíny, musím so sklamaním konštatovať, že v uvedenej oblasti bol dosiahnutý pomerne slabý pokrok. Na druhej strane ma nesmierne teší, že som súčasťou spoločnosti Organon a jej priekopníckych projektov s cieľom zlepšiť životy žien na celom svete,“ podotkol Cem Ozesen, medicínsky riaditeľ Organon EESC.

Rozsiahle globálne kapacity spoločnosti v oblasti klinického vývoja a bezpečnosti pacienta ako aj regulačných a medicínskych záležitostí vytvárajú dobrú pozíciu pre identifikáciu liečiv so sľubnými perspektívami, diagnostiku a zdravotnícke pomôcky s významným potenciálom pre zlepšenie zdravia žien.

Kontakt pre médiá:
Hana Dvorakova
Market Access & Policy Director EESC cluster, Organon & Co
hana.dvorakova@organon.com
www.organon.com

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Organon