Od budúceho roka sa zjednoduší zamestnávanie rodinných príslušníkov, parlament odobril rozšírenie výnimky z nelegálnej práce

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Rodinný biznis
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Od začiatku budúceho roka sa výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania rozšíri aj na spoločnosti s ručením obmedzeným s najviac dvoma spoločníkmi v príbuzenskom vzťahu, ak pre ne vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, poberateľ dôchodku alebo študent do 26 rokov veku. Vyplýva to z novely zákona o nelegálnej práci, ktorú v stredu schválil parlament.

Novelou zákona sa má tiež zefektívniť kontrola a zjednotiť postupy pri výkone kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania už nebude vykonávať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Táto kompetencia sa v plnom rozsahu presunie na inšpektoráty práce, nakoľko predmetné kontrolné orgány postupujú pri kontrole podľa rozdielnych zákonov, čo v praxi vyvoláva nejednotnosť,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SRÚPSVaR Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny