Obnoviteľné zdroje vyvolali v parlamente búrlivú diskusiu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Odvolávanie premiéra Roberta Fica
Pohľad do rokovacej sály parlamentu počas pokračovania rokovania mimoriadnej 24. schôdze NR SR, ktorej hlavným bodom bolo odvolanie predsedu vlády SR. Bratislava, 19. septermber 2013. Foto: SITA/Ján Slovák

BRATISLAVA 22. októbra (WEBNOVINY) – Poslanci Národnej rady SR (NR SR) definitívne schválili novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla.

Ešte predtým však novela zákona počas druhého čítania vyvolala medzi zákonodarcami vášnivú diskusiu. Koncom minulého roka opoziční poslanci bojovali proti prijatiu novely tohto istého zákona kvôli tomu, že podľa nich mala istej finančnej skupine priniesť za podporu elektriny vyrobenej v jeho paroplynovom cykle z vreciek všetkých odberateľov elektriny nemalé finančné prostriedky.

Terajšie znenie novely zase prekážalo opozičným poslancom kvôli tomu, že bola vypracovaná hlavne vďaka memorandu, ktoré podpísala vláda s košickou hutníckou firmou U.S. Steel po vyjednávaní o zotrvaní jej americkej materskej spoločnosti na Slovensku.

Viacerí opoziční poslanci to označili za účelovosť a nehoráznosť. „Táto novela by bola dobrá, keby nebola zlá. Tento zákon je totiž hlavne o memorande o porozumení so spoločnosťou U.S. Steel,“ uviedol počas rozpravy poslanec za KDH Alojz Přidal, ktorý narážal najmä na to, že novela zavádza do praxe aj podporu takzvaného preferovaného paliva. Ide o plyn vznikajúci pri hutníckej výrobe, ktorý sa zaraďuje medzi druhotný energetický zdroj. “Košická oceliareň za to, že udrží päť rokov zamestnanosť na východe Slovenska, bude dostávať vďaka tejto novele po dobu pätnástich rokov takmer 15 mil. eur. Zaplatia to všetci odberatelia elektriny v tarife za prevádzkovanie systému,“ zdôraznil Přidal, ktorému sa nepáči ani fakt, že regulačný úrad vo svojej vyhláške už stanovil výkupnú cenu elektriny vyrobenej prostredníctvom preferovaného paliva na úrovni 80 eur za meagawatthodinu ešte predtým, ako novelu poslanci schválili.

Podvratná a neprijateľná novela

Preferované palivo sa zrazu stalo obnoviteľným zdrojom. Kam smerujeme v oblasti využívania podpory obnoviteľných zdrojov energií?,“ nechápavo povedal počas svojho vystúpenia v pléne poslanec za SDKÚ-DS Jozef Mikuš. Poslankyňa za Obyčajných ľudí Helena Mezenská označila novelu o podpore obnoviteľných zdrojov za podvratnú a neprijateľnú. Požiadala plénum, aby sa o nej nehlasovalo, keďže nie je podľa nej prospešná pre ekonomiku štátu a obyvateľov, ale len pre “lobisitickú nadnárodnú skupinu U.S. Steel“.

Minister hospodárstva Tomáš Malatinský tvrdí, že podporená môže byť nielen spoločnosť U.S. Steel, ale každý subjekt, ktorý splní stanovené pravidlá. Podľa ministra je lepšie firmu, ktorá zamestnáva vyše 11 tisíc pracovníkov, energeticky podporiť ako mať týchto ľudí nezamestnaných. Zdôraznil, že aj taká krajina ako Nemecko energeticky podporuje svoje veľké podniky. “Je niekedy nutné týmto energeticky náročným podnikom pomôcť znižovaním ich nákladov. V Nemecku celková čiastka na podporu obnoviteľných zdrojov vystúpila na čiastku 20 miliárd eur, z toho 17 miliárd platia občania,“ povedal na konci rozpravy Malatinský, s tým, že aj spoločnosť U.S. Steel ešte bude musieť splniť veľa podmienok, aby sa podpory dočkala.

Elektrina
Foto: SITA/KR PZ Žilina

Zníženie hranice podpory

Po novom štát podporí elektrinu vyrábanú prostredníctvom vysoko účinnej kombinovanej výroby do 200 megawattov. „Navrhuje sa zmeniť podmienka, pri ktorej bude možné podporiť zariadenie s výkonom nad 125 megawattov. Prísnejšou podmienkou bude využitie v palive minimálne 30 % obnoviteľných zdrojov energie. Oproti súčasnému minimálnemu podielu 20 % využitia obnoviteľného zdroja energie, sa umožňuje podporiť aj plyny vznikajúce ako vedľajší produkt v metalurgickom výrobnom procese ako druhotný energetický zdroj,“ vysvetlil pred týždňom minister Malatinský na Komisii pre energetiku, ktorá je založená pri hospodárskom parlamentnom výbore.

V novele zákona navrhuje taktiež ministerstvo znížiť hranicu podpory, kedy má výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov nárok na doplatok, z 10 na 5 megawattov celkového inštalovaného výkonu. Novela zákona však umožní poskytnúť podporu aj pre zariadenia s inštalovaným výkonom nad 5 megawattov. Musia však splniť niektoré podmienky. Možný spôsob ako získať doplatok na celú časť elektriny je viac ako 40-percentný podiel tepla dodaného na vykurovanie komunálneho sektora alebo splniť podmienku minimálneho podielu preferovaného paliva. Pri veterných elektrárňach sa hranica podpory nemení, zostáva na úrovni do 15 megawattov inštalovaného výkonu.

Ministerstvo hospodárstva si od nového zákona taktiež sľubuje zjednodušenie procesu pripojenia malého obnoviteľného zdroja s výkonom do 10 kilowattov. Výrobca elektriny z malého zdroja by mal po splnení podmienok zaručené bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy v existujúcom odbernom mieste, pričom prevádzkovateľ distribučnej sústavy musí zabezpečiť bezplatnú montáž meradla na zápočtové meranie odobratej a dodanej energie. Podporili by sa tak zdroje v domácnostiach, ktoré nevyžadujú podporu doplatkom a týmito zdrojmi si pokrývajú veľkú časť svojej spotreby energie. Takýto spôsob podpory malých zdrojov nebude mať podľa ministerstva dopad na cenu elektriny.

Podpora výstavby bioplynových staníc

Bioplynová stanica
Kapušany

Vďaka tejto novele zákona by sa mala podporiť výstavba menších poľnohospodárskych bioplynových staníc. Ministerstvo totiž navrhuje, aby si zariadenia na bioplyn s nižším výkonom mohli započítať spotrebu tepla použitého na energetické spracovanie zvyšku biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý zostal po výrobe bioplynu, pre naplnenie 50-percentnej hranice dodávky využiteľného tepla.

Výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov poberajúci podporu si budú musieť dať po novom pozor na dodržiavanie pravidiel. Môžu totiž natrvalo stratiť podporu. A to v prípade, ak boli výrobcovi elektriny počas doby podpory dvakrát právoplatne uložené pokuty presahujúce sumu 80 tisíc eur. Podporu môže stratiť aj ten výrobca elektriny, ktorému zistia daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie alebo nedoplatky na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dostane vďaka novele zákona právomoc znížiť výkupnú cenu „zelenej“ elektriny až o 30 % oproti predchádzajúcemu obdobiu. Doteraz to bolo len o 20 %. „Účelom návrhu zákona je zabezpečiť efektívnejšie fungovanie podpory elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby,“ konštatovalo ministerstvo v novele, ktorej účinnosť by mala nadobudnúť od začiatku budúceho roka.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Helena MezenskáJozef MikušTomáš Malatinský
Firmy a inštitúcie NR SR Národná rada Slovenskej republiky