Ministerstvo pôdohospodárstva vyčlenilo potravinárom zo štátnych zdrojov len symbolickú sumu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
potravinári
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Potravinári sú rozhorčení z prerozdelenia štátnych zdrojov, ktoré predstavilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Pri sume 76 miliónov eur im bola vyčlenená iba symbolická finančná podpora v podobe účasti potravinárov na výstavách.

Podľa Únie potravinárov Slovenska (ÚPS) je to v príkrom rozpore s Programovým vyhlásením vlády (PVV) SR. Potravinári očakávajú od ministerstva prípravu, následnú notifikáciu štátnych pomocí v Bruseli a vyčlenenie dostatočných finančných zdrojov v štátnom rozpočte v čo najkratšom čase. Štátna pomoc podľa ÚPS pomôže k zníženiu výrobných nákladov pre potravinárske podniky, stabilizácii produkcie potravín, modernizácii výrobného procesu a k zvýšeniu predaja slovenských potravín.

Slovensko zaostáva za inými krajinami

„Čas nazvyš už nemáme. Slovensko v podpore pre potravinársky priemysel zaostáva za ostatnými európskymi krajinami už niekoľko desaťročí. Investičný dlh atakujúci jednu miliardu eur len podčiarkuje našu prehlbujúcu sa závislosť na dovážaných potravinách. Navyše, pasívne saldo zahraničného obchodu za rok 2023 vo výške 2,2 miliardy eur sa oproti roku 2022 zvýšilo o takmer 17 %. Ak naozaj chceme cenovo dostupné slovenské potraviny pre občanov, bez pomoci štátu to zabezpečiť nevieme. Finančná podpora potravinárskych firiem musí byť už v tomto roku pre štát kľúčová a pre potravinárov skutočne hmatateľná,“ uviedol predseda ÚPS Daniel Molnár.

Slovenskí potravinári navrhli pre MPRV SR prípravu a schválenie schém štátnych pomocí pre potravinársky priemysel. A to schému štátnej pomoci na zelenú naftu pre potravinárov, schému štátnej pomoci na zelené energie, schému štátnej štátnej pomoci na investície a schému štátnej pomoci na podporu marketingu.

Odvodové úľavy pre podniky

Medzi ďalšie priority zaradili nastavenie odvodových úľav pre poľnohospodárske a potravinárske podniky ako dlhodobého nástroja na stabilizáciu cien potravín. Neprenášanie odvodu z recyklovaného plastového odpadu zo štátu na výrobcov potravín.

ÚPS je tiež zároveň proti akémukoľvek ďalšiemu zavádzaniu daní na potraviny a nápoje vrátane dane zo sladených nápojov. Taktiež vyslovili požiadavku na ochranu európskeho a slovenského trhu pred dovozmi agropotravinárskych komodít z tretích krajín.

Podľa potravinárov riešenie požiadaviek ÚPS zlacní výrobu potravín a motivuje slovenských producentov vyrábať viac a modernejším spôsobom. V neposlednom rade prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti našich potravinárov na domácom a európskom trhu.

Stabilizácia cien potravín

„Všetky tieto priority, ktoré sme spomenuli sú iba návod na to, ako plniť PVV SR v súvislosti so stabilizáciou cien potravín. My potrebujeme túto podporu zo štátneho rozpočtu predovšetkým preto, aby sme dokázali konkurovať v rámci jednotného európskeho trhu. To nie je na to, aby sa zlepšili príjmy a biznis slovenských potravinárov. Je to preto, aby sme zabezpečili domácu konkurencieschopnosť a zároveň sa aj približovali k sebestačnosti výroby potravín. Aby sme sa dokázali dlhodobo rozvíjať potrebujeme mať približne rovnaké podmienky, ako majú naši konkurenti v okolitých štátoch a v EÚ,“ dodal člen ÚPS Vladimír Machunka.

Odvodové úľavy sú podľa MPRV SR viazané na dočasný rámec platný do konca júna, pričom každého pol roka sa vyhodnocuje. „Ak Európska komisia tento rámec dodatkom predĺži, ministerstvo to privíta a sme otvorení aj rozšíreniu okruhu oprávnených žiadateľov,“ dodáva ministerstvo v stanovisku k ÚPS s tým, že je pripravený návrh znenia schémy štátnej pomoci na investície do potravinárstva, ku ktorému budú prebiehať konzultácie s komorami.

Apelácia na agrosektor

„Finalizuje sa schéma minimálnej pomoci na marketingovú podporu. Ministerstvu boli predložené tematické návrhy na prípravu schém štátnej pomoci, ktoré sa budú ďalej rozpracovávané do prvotných návrhov,“ uvádza MPRV SR.

Dodáva, že pripravených je aj 250 miliónov eur, ktoré predstavujú nástroj na vygenerovanie až 1,5 miliardy eur, v rámci schémy štátnej pomoci pre prípad zlyhania splácania poskytnutých úverov v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby a výroby potravín. Zároveň ministerstvo apeluje na všetkých v agrosektore, aby upriamili pozornosť na Program rozvoja vidieka, v rámci ktorého je stále nevyčerpaná takmer miliarda eur, pričom 400 miliónov môže reálne prepadnúť.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Daniel Molnár
Firmy a inštitúcie EK Európska komisiaMPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR