Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2022 získala obec Bojná, za zhodnocovanie kultúrno-historického potenciálu územia

Cena Slovenskej republiky za krajinu 2022
Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2022 získala obec Bojná Foto: Facebook, www.facebook.com

Laureátom 7. ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2022 sa stala obec Bojná (okr. Topoľčany) za projekt „Ku koreňom“. Ocenená bola za systematický prístup k ochrane kultúrneho dedičstva raného stredoveku, jeho popularizáciu a sprístupňovanie prostredníctvom zážitkových foriem poznávania histórie. Ocenená bola počas slávnostného podujatia v Banskej Bystrici. Vyhlasovateľom ceny je Ministerstvo životného prostredia SR a národným koordinátorom je Slovenská agentúra životného prostredia.

Ocenené Kolárovo aj Vinosady

„Odborná komisia zložená z odborníkov v starostlivosti o krajinu, zástupcov verejnej správy a zástupcov neziskového sektora na svojom zasadnutí 23. – 24. augusta 2022 v Banskej Bystrici hodnotila projekty z hľadiska ich prínosu v starostlivosti o krajinu,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Michal Maco.

Komisia sa rozhodla udeliť aj dve osobitné uznania. Prvé uznanie putuje občianskemu združeniu Spolok vodný mlyn Kolárovo za projekt „Návrat lodného mlyna“ v Kolárove (okr. Komárno). Za zachovávanie charakteristickej štruktúry vinohradníckej krajiny komisia udelila osobitné uznanie obci Vinosady (okr. Pezinok) za projekt „Tam, kde víno tečie potokom, ľudia v pote pracujú“.

Veľkomoravské hradiská

Obec Bojná ako laureát Ceny SR za krajinu 2022 získala nomináciu na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2022/2023 a právo reprezentovať Slovensko. Do medzinárodného kola sa obec Bojná musí prihlásiť do 30. januára 2023. Ocenený projekt obce Bojná „Ku koreňom“ je koncepčným súborom cielených rozvojových aktivít zameraných na zhodnocovanie kultúrno-historického potenciálu územia obce Bojná. Išlo o významné mocenské centrum a jedno z najzachovalejších veľkomoravských hradísk „Valy“ v obci Bojná. Práve tam boli objavené archeologické nálezy z obdobia 9. storočia n. l., ktoré dokladujú život našich predkov a počiatky kristianizácie Slovenska.

K výstupom projektu patrí vybudovanie stálej expozície v prírode s modelovými rekonštrukciami objektov na území archeologickej lokality hradiska Valy. „Naše aktivity vychádzajú z výsledkov výskumu Archeologického ústavu SAV v Nitre, ktorému by som sa chcel poďakovať za príkladnú spoluprácu. Ocenenie patrí všetkým obyvateľom obce, dobrovoľníkom a občianskym združeniam, ako aj našim zahraničným partnerom z Obce Modrá, s ktorými vďaka úžasnej spolupráci znovu objavujeme svoje korene, identitu a zhodnocujeme jedinečný kultúrno-historický odkaz našich predkov z čias Veľkej Moravy,“ povedal starosta obce Bojná Jozef Stankovský.

História projektu

Slovensko udeľuje cenu na podporu prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu a plánovaniu krajiny na Slovensku od roku 2010. „Všetky ocenené aktivity predstavujú vynikajúce príklady citlivého skĺbenia ľudského zámeru s prírodným prostredím. Ide doslova o mnohorozmerné projekty, majú rozmer prírodný, historický, kultúrny, estetický aj ekonomický. Sú pre nás inšpiráciou v správnom prístupe ku krajine,“ uzavrel štátny tajomník envirorezortu Juraj Smatana.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Jozef StankovskýJuraj SmatanaMichal Maco
Firmy a inštitúcie Archeologický ústav SAVMŽP Ministerstvo životného prostredia SRSlovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)Spolok vodný mlyn Kolárovo