Čaputová vrátila Tarabovu novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Zuzana Čaputová
Prezidentka Zuzana Čaputová. Foto: archívne, SITA/Diana Černáková.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov od nezaradeného poslanca Národnej rady SR Tomáša Tarabu.

Hlava štátu navrhuje, aby poslanci zákon neprijali ako celok. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Nedostatky navrhovaného zákona

Prezidentka upozorňuje na to, že schválený zákon bol poslaneckým návrhom, ktorý nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.

V rámci druhého čítania navyše poslanci schválili rozsiahly poslanecký pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený tesne pred hlasovaním, ktorým sa zásadne zmenilo znenie schváleného zákona.

Nedodržanie zákonom predpísaného procesu malo podľa Čaputovej v tomto prípade významný vplyv aj na vecné nedostatky zákona, najmä na určitosť, zrozumiteľnosť a systémovosť jeho textu, ako aj na nedodržanie požiadaviek právnej istoty.

Ukončenie nájomného vzťahu

Za najproblematickejšie prezidentka vníma ustanovenia upravujúce spôsob ukončenia nájomného vzťahu – odstúpením zo strany Slovenského pozemkového fondu, ktoré je účinné odo dňa doručenia nájomcovi, ktorý však musí dňom skončenia nájmu vypratať prenajaté pozemky.

Takto formulovaná povinnosť v spojení s úpravou zjavne nesplniteľných a nedodržateľných termínov môže v praxi predstavovať zásah do právnej istoty v spojení s podnikateľskou činnosťou hospodáriacich subjektov, keďže právne normy vytvárajú široký priestor pre svojvôľu Slovenského pozemkového fondu,“ varuje hlava štátu.

Dôvod na odstúpenie od zmluvy

Za rovnako problematické prezidentka považuje aj ustanovenie, podľa ktorého nevyužívanie na dohodnutý účel čo i len jedného z viacerých prenajatých pozemkov je dôvodom na odstúpenie od nájomnej zmluvy všetkých pozemkov.

Takto vágne a neurčito formulovaný dôvod pre odstúpenie od zmluvy tiež predstavuje riziko jeho zneužitia na úkor hospodára a rovnako je v rozpore s inými ustanoveniami zákona, kedy je nájom možné skončiť iba k 1. novembru rok vopred,“ tvrdí Čaputová.

Novela v parlamente prešla

Nezaradený poslanec Národnej rady SR Tomáš Taraba v parlamente uspel s návrhom na novelizáciu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

Schválenou novelou zákona sa zavádza právo Slovenského pozemkového fondu odstúpiť od nájomnej zmluvy aj pred uplynutím dohodnutého času nájmu v prípade, ak nájomca nevyužíva prenajaté pozemky riadnym spôsobom na dohodnutý účel a so starostlivosťou riadneho hospodára.

Slovenský pozemkový fond bude povinný vypovedať nájomnú zmluvu s nájomcom, ktorý nevyužíva prenajatú pôdu na poľnohospodársku činnosť, na ktorú je pozemok určený.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Tomáš TarabaZuzana Čaputová
Firmy a inštitúcie Národná rada SRSPF Slovenský pozemkový fond