Obete domáceho násilia boli počas pandémie v ešte väčšom ohrození. Násilie v rodinách stúplo dvojnásobne

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
týranie, muž, žena, domáce násilie
Foto: ilustračné, Getty images

Celkový počet hovorov na Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie (NLŽ) sa za uplynulé tri mesiace v porovnaní s minulým rokom zdvojnásobil.

Agentúru SITA o tom informovala Viera Böttcher, manažérka komunikácie národného projektu Prevencie a eliminácie rodovej diskriminácie.

Linku zabezpečuje Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR). Problém domáceho násilia označila Organizácia spojených národov (OSN) za „tieňovú pandémiu“.

Počet hovorov sa počas pandémie zdvojnásobil

Podľa pravidelného monitoringu volaní na NLŽ sa počty hovorov od nových klientok, ktoré na ňu volali prvýkrát v období pandémie, dvojnásobne zvýšili. Klientky totiž častejšie pociťovali frustráciu, beznádej a strach v izolácii svojich domovov.

Taktiež sa často objavovali prípady eskalácie domáceho násilia práve pod vplyvom alkoholu. V tomto období sa poradkyne NLŽ snažili ženy podporovať, povzbudzovať a hľadať ich bezpečné možnosti existencie v jednej domácnosti s agresormi.

Mnoho žien používalo vlastné stratégie na to, ako zvládnuť stres, častejšie siahali aj po rôznych prírodných liekoch na depresie a stavy úzkosti. Poradkyne sa im snažili pomáhať s vytváraním bezpečného plánu na prežitie a prípadný únik.

„Obete domáceho násilia sa ocitli v ešte väčšom ohrození, nakoľko práve koronakrízu zneužili agresori na to, aby mali ženy pod neustálou kontrolou. Osoby páchajúce násilie často spochybňovali šancu nájsť akúkoľvek pomoc v tejto situácii, snažili sa tak ženy zastrašiť,“ uviedla Mária Víteková, vedúca NLŽ.

Najčastejším agresorom bol manžel

Ženy väčšinou zažívali kombináciu viacerých druhov násilia a ohrozenia, no v porovnaní s minulým rokom NLŽ zaznamenala viac ako dvojnásobný počet telefonátov s identifikovaním fyzického a psychického násilia.

Častejšie sa v telefonátoch objavovalo nebezpečné vyhrážanie a vysoko vzrástli aj počty telefonátov od žien, ktoré zažívajú násilie po rozchode.

Najčastejšie bol ako agresor uvádzaný manžel, potom partner a ex-partner či ex-manžel. Ukázalo sa tiež, že pribudli aj počty hovorov od ďalších osôb, ktoré zažívajú domáce násilie. A to napríklad od svojich dospelých detí, súrodencov, rodičov alebo iných príbuzných či zo strany susedov.

Pre ochranu obetí je dôležitý prístup polície

Pomoc takýmto osobám je podľa IVPR oveľa zložitejšia, pretože mnoho ubytovacích zariadení a poradenských centier sa venuje primárne ženám zažívajúcim násilie v partnerských a manželských vzťahoch.

Počet hovorov od osôb, ktoré zažívajú iný druh násilia, sa oproti minulému roku takmer strojnásobil. Takýchto hovorov eviduje NLŽ v období od marca 2020 do konca mája 58, kým v minulom roku v tom istom období ich bolo 22.

Ako efektívny nástroj bezprostrednej ochrany sa uvádza inštitút vykázania násilnej osoby z obydlia. Klientky volajúce na NLŽ však konštatovali, že vo viacerých prípadoch policajná hliadka privolaná k incidentu násilnú osobu nevykázala, len ju upozornila. Ženy mali pocit, že je ich situácia zľahčovaná.

Práve rešpektujúci prístup policajtov, orientovaný na potreby obetí, považuje IVPR za kľúčový pri ochrane obetí domáceho násilia. K tomu by podľa nich mala prispieť odborná príprava a školenia v téme domáceho násilia.

Bezplatná anonymná linka je dostupná na čísle 0800 212 212. Kontaktovať sa dá aj prostredníctvom e-mailu inkaprezeny@ivpr.gov.sk

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR)Organizácia Spojených národov (OSN)