Slovensko a Maďarsko ukončia dohodu o železničnej doprave, dôvodom je otvorenie trhu a členstvo v EÚ

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
ZSSK, InterCity, vlak

Vláda odsúhlasila návrh na ukončenie medzivládnej dohody medzi Československom a Maďarskom o železničnej doprave z roku 1986. Ministerstvo dopravy SR a Ministerstvo inovácií a technológií Maďarska sa ešte vlani v auguste vzájomne dohodli, že začnú pripravovať proces ukončenia platnosti spomínanej dohody.

Ukončia platnosť dohody

Platnosť dohody ukončia formou výmeny nót, pravdepodobne v druhom štvrťroku 2023 v závislosti od legislatívneho procesu v oboch krajinách. Pred ukončením platnosti dohody je potrebné vykonať revíziu a úpravu bilaterálnych zmlúv uzatvorených na úrovni železníc z dôvodu konsolidácie zmluvných vzťahov upravujúcich vykonávanie medzinárodnej železničnej dopravy.

Otvorenie trhu železničnej dopravy

Vykonávanie medzinárodnej železničnej dopravy je v súčasnosti ovplyvnené najmä členstvom Slovenska a Maďarska v Európskej únii a otvorením trhu železničnej osobnej a nákladnej dopravy.

Európska komisia vzhľadom na vývoj v rôznych aspektoch v železničnej dopravy odporučila, aby členské štáty v čo najväčšej možnej miere zvážili ukončenie svojich starých dohôd s inými členskými štátmi, ktoré už nemusia byť potrebné, a neuzatvárali nové alebo revidované dohody.

Peážna zmluva

S ukončením platnosti tzv. peážnej zmluvy medzi Československom a Maďarskom z roku 1951 o prejazdovej železničnej doprave po maďarskej železničnej trati Selce – Nógrádszakál – Ipolytarnóc – Kalonda sa zatiaľ neuvažuje.

Dôvodom je trvanie záväzku Maďarska na základe zmluvy neúčtovať poplatok pre Železnice Slovenskej republiky za používanie peážnej trate až do roku 2050, nakoľko sa Československo finančne podieľalo na jej výstavbe.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EK Európska komisiaEU Európska úniaMinisterstvo dopravyZSSK Železničná spoločnosť Slovensko