NDS zrušila tender na dokumentácie a dozor pre stavbu úseku D3 na Kysuciach

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Spisy.jpg
Foto: Pixabay.com
Zrušenie verejnej súťaže nariadil Úrad pre verejné obstarávanie na základe námietok proti podmienkam v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) zrušila verejnú súťaž na dokumentácie a autorský dozor pre výstavbu úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica.

Zrušenie tendra jej nariadil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na základe námietok jedného záujemcu proti podmienkam v súťažných podkladoch alebo iných dokumentoch. Vyplýva to z právoplatného rozhodnutia úradu zverejneného na jeho internetovej stránke.

NDS vyhlásila uvedenú súťaž v septembri 2018. Predpokladaná cena zákazky bola 3,83 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Predmetom tendra bolo vypracovanie aktualizácie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DSP v podrobnosti DRS, ako aj dodatku stavebného zámeru a dokumentácie na ponuku. Súčasťou obstarávania bol aj výkon autorského dozoru a koordinátora dokumentácie.

ÚVO uznal dve námietky

ÚVO dal navrhovateľovi za pravdu v dvoch zo štyroch námietok. Jedna z opodstatnených námietok bola proti nesprístupneniu požiadaviek na pôvodnú dokumentáciu. NDS podľa úradu nepreukázala relevantný dôvod, ktorý by jej bránil v poskytnutí pôvodných požiadaviek na projektovú dokumentáciu. Druhá oprávnená námietka sa týkala neposkytnutia pôvodnej dokumentácie v editovateľnej forme.

„Úrad má za to, že neposkytnutím pôvodnej projektovej dokumentácie v editovateľnej podobe by mohlo dôjsť k neprimeranému zvýhodneniu spracovateľa pôvodnej dokumentácie oproti ostatným uchádzačom. Neposkytnutie pôvodnej projektovej dokumentácie by v tomto konkrétnom prípade mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov od účasti vo verejnej súťaži,“ uviedol úrad.

Peciatka.jpg
Foto: Pixabay.com

NDS podľa rozhodnutia poskytla záujemcom súťažné podklady, ktoré neumožňujú vypracovať vzájomne porovnateľné cenové ponuky plne v súlade s požiadavkami.

„Úrad konštatuje porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ako aj princípov verejného obstarávania,“ poznamenal úrad.

Ďalšie dve námietky v súvislosti s autorskými právami spracovateľa pôvodnej dokumentácie a s neuvedením spôsobu určenia predpokladanej hodnoty zákazky označil úrad za neopodstatnené.

Opraviť sa súťaž už nedala, nariadili ju zrušiť

V tejto fáze verejného obstarávania a vzhľadom na zistené porušenia zákona o verejnom obstarávaní nie je podľa úradu možné odstrániť protiprávny stav. Preto pristúpil k zrušeniu verejnej súťaže.

NDS má podľa rozhodnutia úradu v budúcnosti venovať zvýšenú pozornosť dodržiavaniu princípov verejného obstarávania v celom procese zadávania postupu zákazky. Má aj dbať na to, aby vytvorila podmienky pre transparentné prostredie nevyhnutné pre realizáciu každého verejného obstarávania.

„Úrad odporúča kontrolovanému (NDS), aby v budúcnosti postupoval v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a aby dodržiaval princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov a princíp transparentnosti. To znamená tak, aby všetci záujemcovia mali k dispozícii všetky podklady a dokumenty súvisiace s predmetným verejným obstarávaním,“ uviedol úrad.

NDS má pri zadávaní zákazky postupovať tak, aby získala najlepšiu ponuku za vynaložené finančné prostriedky. Predpokladom toho je vytvorenie čo najširšej hospodárskej súťaže.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie NDS Národná diaľničná spoločnosťÚVO Úrad pre verejné obstarávanie