Liberalizácia železničnej prepravy má byť súčasťou koncepcie verejnej dopravy, tvrdí IDH

IDH - Rastislav Cenký
Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Rastislav Cenký. Foto: IDH.

Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Rastislav Cenký navrhuje sústrediť sa najmä na zriadenie dopravnej autority ako subjektu na objednávanie a koordinovanie verejnej osobnej dopravy.

BRATISLAVA – Liberalizáciu železničnej osobnej dopravy treba riešiť ako súčasť koncepcie verejnej osobnej dopravy, navrhuje to Inštitút pre dopravu a hospodárstvo (IDH). Sústrediť sa je podľa neho potrebné najmä na zriadenie dopravnej autority ako subjektu na objednávanie a koordinovanie verejnej osobnej dopravy.

Ako agentúru SITA v pondelok informoval riaditeľ IDH Rastislav Cenký, vnímajú previazanosť zámerov Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) – liberalizovať železničnú dopravu a meniť systém objednávania a koordinácie verejnej osobnej dopravy koncepčne prostredníctvom tzv. dopravnej autority.

Koordinácia verejnej dopravy môže byť znemožnená

„Nie celkom rozumiem aktivite ministerstva dopravy a výstavby v tejto oblasti. Na jednej strane deklaruje záujem zriadiť dopravnú autoritu – subjekt, ktorý by mal byť objednávateľom a koordinátorom verejnej osobnej dopravy, na druhej strane pripravuje kroky, ktoré takúto efektívnu koordináciu môžu znemožniť,“ uviedol Cenký.

Reagoval tak na zámer rezortu dopravy pripraviť súťaže na prevádzku železničnej osobnej dopravy na tratiach Košice – Moldava nad Bodvou a Žilina – Rajec, ako aj na ďalších vybraných regionálnych tratiach v rámci plánovanej liberalizácie. Ostatné trate, vrátane trasy Bratislava – Komárno, majú byť zverejnené v najbližších mesiacoch, aby sa mohli začať súťažiť už v budúcom roku.

Vlak ZSSK
Ilustračné foto: slovakrail.sk. Foto: slovakrail.sk

Dopravná autorita ako prvý krok k riešeniu verejnej osobnej dopravy

Plánované snahy ministerstva zriadiť dopravnú autoritu považuje riaditeľ IDH za úvodný krok k systémovému riešeniu verejnej osobnej dopravy na Slovensku a riešeniu liberalizácie osobnej železničnej dopravy ako jednej jeho súčasti. „Hlavné úlohy a činnosti dopravnej autority, podporené strategicko-plánovacími dokumentmi, napríklad plán dopravnej obslužnosti, Dopravný generel, Stratégia verejnej osobnej dopravy, dopravná politika štátu, úzko súvisia s liberalizáciou verejnej osobnej dopravy, jej cieľmi, postupmi a dosiahnutými efektmi,“ poznamenal Cenký.

Liberalizáciu možno otestovať na malej časti dopravy

Liberalizáciou jednej trate, alebo malej časti dopravy podľa neho možno otestovať taký významný krok, akým je liberalizácia. „Preto nechcem hodnotiť, či výber trate a plánovaný spôsob liberalizácie bol, alebo nebol vhodný. Nepoznám totiž dôvody a zámery ministerstva dopravy,“ dodal Cenký.

Plánované zvýšenie objemu výkonov na úseku Košice – Moldava nad Bodvou po súťaži podľa riaditeľa IDH nie je závislé na liberalizácii. „Ak by ministerstvo dopravy chcelo, môže objednávkou na Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) zvýšiť objem výkonov aj dnes,“ uzavrel Cenký.

Terminál integrovanej osobnej dopravy Moldava nad Bodvou mesto. Foto: zsr.sk. Foto: zsr.sk.
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie IDH Slovakia