Bratislavské letisko nakúpi röntgenové zariadenia na kontrolu batožín a cargo zásielok

Letisko M. R. Štefánika
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave. Foto: archívne, SITA/Diana Černáková.

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave plánuje vynaložiť na dodávku piatich nových röntgenových (RTG) zariadení na kontrolu batožín a cargo zásielok 1,95 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Tie nahradia doteraz používané zastarané a opotrebované zariadenia.

Zákazku rozdelenú na tri časti letisko zadalo spoločnosti Fiswell, s. r. o., Bratislava cez rokovacie konanie. Letisko o tom informovalo vo Vestníku verejného obstarávania s tým, že uvedený postup použilo z technických dôvodov.

Fiswell je výhradným distribútorom RTG zariadení výrobcu Smiths Detection na území Slovenska. „Letisková spoločnosť viac ako desať rokov používa výhradne RTG zariadenia spoločnosti Smiths Detection, ktoré svojou kvalitou a schopnosťami kontroly a zobrazovania nebezpečných predmetov v príručnej batožine patria k najlepším na svete,“ uviedlo bratislavské letisko.

„Pre všetky RTG zariadenia bola vybudovaná spoločná sieť a zakúpený manažérsky a riadiaci systém spoločnosti Smiths Detection, ktorý riadi komunikáciu medzi RTG zariadeniami a jednotlivými operátorskými úrovňami. Využíva sa pre potreby kontroly a vyhodnocovania kvality práce zamestnancov bezpečnosti, monitorovanie prevádzky, diagnostiku a špecifikovanie opráv a údržby RTG zariadení,“ dodalo letisko.

Školiaci a výcvikový softvér

Za dve RTG zariadenia na kontrolu príručnej batožiny má letisko uhradiť 1,58 mil. eur bez DPH. Dodávateľ má zabezpečiť, že do desiatich mesiacov od zaplatenia zálohy budú vykonané preberacie skúšky zariadení vo výrobnom závode predávajúceho a zariadenia má dodať do šiestich týždňov od vykonania uvedených testov.

Nové detekčné systémy majú podľa letiska v maximálnej miere eliminovať riziká ich výpadkov a porúch pri vybavovaní príručnej batožiny cestujúcich a tým aj zabezpečovať ďalší nárast prepravovaných cestujúcich hlavne počas letnej prevádzky.

„BTS (Letisko Bratislava) má zakúpený školiaci a výcvikový softvér spoločnosti Smiths Detection pre zamestnancov bezpečnostnej kontroly, ktorý je svojimi zobrazovacími a technickými parametrami kompatibilný s RTG zariadeniami Smiths Detection. Použitie iného typu zariadenia s iným zobrazením a technickými vlastnosťami by vytvorilo bezpečnostné riziko na základe možnej dezinterpretácie zobrazovaného záznamu,“ uviedla letisková spoločnosť.

Lehota dodania je 24 týždňov po zaplatení

Dodávka dvoch RTG zariadení na kontrolu príručnej batožiny osôb vstupujúcich do vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska bude stáť takmer 180 tis. eur bez DPH. Lehota dodania je 24 týždňov po zaplatení zálohy.

„Všetky vstupy na letiskové plochy pre personál letiska a zamestnancov firiem zabezpečujúcich prevádzkové činnosti letiska sú na kontrolu vnášaných predmetov a osobných vecí vybavené konvenčnými jedno-pohľadovými RTG zariadeniami, ktoré letisková spoločnosť prevádzkuje od roku 2007,“ priblížilo letisko.

Tieto zariadenia potrebuje nahradiť novými dvojpohľadovými zariadeniami z dôvodov zmeny nariadení Európskej únie, ako aj z ich fyzickej zastaranosti a morálneho opotrebenia.

Štandardné jednopohľadové RTG

Za dodanie jedného RTG zariadenia na kontrolu zásielok a nákladu má letisko uhradiť vyše 192 tis. eur bez DPH, aj v tomto prípade má byť dodané do 24 týždňov.

Detekciu a vybavovanaie zásielok a catering vo fytosanitárnom centre zabezpečuje štandardné jednopohľadové RTG zariadenie na veľkoobjemové zásielky do rozmeru 140 krát 175 centimetrov a do hmotnosti 800 kilogramov.

„Vzhľadom k tmu, že toto zariadenie je prevádzkované od roku 2008 a je už do značnej miery opotrebované, je potrebné ho nahradiť dvojpohľadovým zariadením určeným na kontrolu cargo zásielok,“ dodalo letisko s tým, že jednopohľadové modely sa v súčasnosti už ani nevyrábajú.

Letisko mimo tohto obstarávania uzavrelo s firmou Fiswell aj zmluvu na dodanie dvoch rámových detektorov kovov za vyše 28 tis. eur bez DPH, a to v lehote do šiestich týždňov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom