Na Slovensku vznikla nová expertná platforma pre riadenie dobrého mena krajiny v zahraničí

Pr_bs21_obr.jpg
Foto: Brand Slovensko

Imidž Slovenska a jeho propagáciu ako krajiny má v kompetencii viacero rezortov a organizácií. Riadenie tohto imidžu, čiže reputácie krajiny, je však veľmi komplexný proces vyžadujúci konzistentný a holistický prístup. Preto na Slovensku vznikla nová expertná platforma s názvom Brand Slovensko 2.1., ktorá má ambíciu priniesť na Slovensko expertný model riadenia reputácie krajiny založený na skúsenostiach viacerých vyspelých demokracií. Cieľom tejto platformy je tiež prepájať akademický sektor, verejnú  správu a podnikateľské prostredie na Slovensku a vytvárať synergie podporujúce dobré meno krajiny v zahraničí.

Slovensko v roku 2021 zakúpilo dáta z prestížneho Anholt-Ipsos Nation Brands Index s cieľom získať potrebné dáta o súčasnom vnímaní krajiny v zahraničí v oblastiach, akými sú export tovarov, vzdelávanie, kultúra, príjazdový cestovný ruch, či prílev priamych zahraničných investícií. Samotný autor tohto indexu, uznávaný britský expert prof. Simon Anholt, konzultant mnohých vlád sveta pre riadenie dobrého mena krajiny, je aktuálne pripravený napomôcť aj Slovensku k posunu v tejto téme. Jeho Good Country Index patrí k najmasívnejším výskumom svojho druhu na svete.

„Slovensko za posledných 30 rokov prešlo množstvom pokusov ako determinovať svoj imidž vo svete. Napriek globalizácii, masívnej digitalizácii a prenosu znalostí sme ako krajina v tejto téme za posledné obdobie nepostúpili a nepodarilo sa nám nastaviť správny metodologický rámec riadenia tejto témy. Spravidla sa obmedzujeme na úvahy o značke krajiny vymedzené diskusiou o logotype a marketingovej komunikácii ako nositeľa tohto vizuálu v masmédiách. Obstaranie samotného Indexu vnímame ako významný a pomerne odvážny krok k sebareflexii a potenciálnemu štartu novej éry vnímania Slovenska v zahraničí konštatuje Zuzana Mikulášová, výkonná riaditeľka expertnej platformy.

Dobré meno krajiny je komplexná téma, ktorá sa odvetvovo dotýka nesmierneho množstva subjektov na Slovensku. Preto zástupcovia platformy venovali niekoľko mesiacov komunikácii s úradom premiéra SR s ponukou pro-bono konzultačných služieb a ideou na usporiadanie odborného podujatia. Hlavnou ambíciou podujatia je spojiť tri kľúčové momenty – oboznámenie sa s dátami o vnímaní Slovenska vo svete, návrh efektívneho modelu riadenia tejto témy spojených s uvedením príkladov dobrej praxe zo zahraničia a v neposlednom rade odbornú a apolitickú diskusiu o verejných politikách na Slovensku.

Vznikajúci projekt si kladie za cieľ aj neustálu edukáciu v tejto oblasti. „Diskusia o značke krajiny je témou verejného záujmu. Preto navrhujeme zmenu modelu riadenia tejto témy v nepolitickom, dlhodobo udržateľnom a profesionálnom rámci“ konštatuje M. Horváth, odborný garant expertnej platformy, moderátor a autor odborného obsahu jej podcastov.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom