Ministerstvo vnútra sa bráni, že nemalo ako dokázať firme Dustream production porušenie zákona, zodpovednosť presúva na ÚVO

UKRAJINA: Vojnoví utečenci
Utečenci z Ukrajiny na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) odmieta rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o tom, že by sa firma Dustream production dopustila porušenia zákona.

Na takýto dôkaz by bolo podľa rezortu potrebné mať právoplatné rozhodnutie, ktoré ministerstvo nemalo a ani nemá, a preto nemohlo uchádzača z verejného obstarávania vylúčiť. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová.

Akútna časová tieseň

MV SR nemalo a zatiaľ ani nemá žiadny dôkaz o tom, že by spoločnosti Dustream production bola právoplatne uložená sankcia, alebo že by sa dopustila závažného porušenia povinnosti, či už v ochrane životného prostredia, sociálneho alebo pracovného práva.

Rezort v tomto verejnom obstarávaní postupoval v súlade s ustanovením o verejnom obstarávaní, nevyžadoval predloženie dôkazov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, a to najmä z dôvodu akútnej časovej tiesne.

Zákon v týchto prípadoch logicky umožňuje verejným obstarávateľom postupovať tak, že nevyžadujú predloženie dokladov, na rozdiel od súťažných postupov verejného obstarávania.

„Uchádzač Dustream production okrem toho pri priamom rokovacom konaní čestne vyhlásil, že spĺňa všetky podmienky účasti osobného postavenia. MV SR v tomto prípade postupovalo plne v súlade s platným zákonom,“ uviedlo ministerstvo s tým, že na verejnom obstarávaní sa môže zúčastniť len ten, kto sa nedopustil v troch rokoch od vyhlásenia alebo začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Dokazuje obstarávateľ

Rezort taktiež tvrdí, že v prípade tejto podmienky účasti je dôkazné bremeno na strane verejného obstarávateľa a nie na strane uchádzača.

„Ak uchádzač neposkytne verejnému obstarávateľovi takéto rozhodnutie a verejný obstarávateľ ho nezískal z iných legálnych zdrojov, nemá možnosť preukázať uchádzačovi, že nespĺňa podmienku účasti,“ vyhlásilo ministerstvo a je toho názoru, že by bolo dobré, ak by verejný obstarávateľ mohol informácie získať elektronicky.

„Žiaľ, to nie je súčasná realita a Úrad pre verejné obstarávanie v posledných rokoch napriek slovným deklaráciám o takých snahách nijako nepokročil v integrácii a poskytovaní aktuálnych informácií pre potreby verejného obstarávania,“ skonštatovalo MV SR.

Zamestnávali nelegálne

Rada ÚVO potvrdila skoršie rozhodnutie úradu, že Ministerstvo vnútra SR zmluvou s firmou Dustream production za 2,5 milióna eur za účelom manažmentu situácie na hranici SR s Ukrajinou po vypuknutí vojny porušilo zákon.

Ako informovala na sociálnej sieti Nadácia Zastavme korupciu, predmetná spoločnosť bola totiž v roku 2020 postihnutá za nelegálne zamestnávanie.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Dustream productionMV Ministerstvo vnútra SRÚVO Úrad pre verejné obstarávanie