Ministerstvo vnútra muselo vlani riešiť stovky sťažností a šesť petícií, najviac ich bolo na políciu

Polícia, nelegálna migrácia, domová prehliadka
Foto: ilustračné, www.facebook.com

Ministerstvo vnútra v roku 2020 vybavovalo celkovo 1 549 sťažností obdržaných v súvislosti s činnosťou inštitúcii spadajúci pod tento rezort.

Ako sa ďalej uvádza v Správe o vybavovaní sťažností a petícií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR za rok 2020, vybaviť sa ku koncu roku podarilo 1 365 sťažností. Z nich 1 279 smerovalo na oblasť Policajného zboru, osem na oblasť Hasičského a záchranného zboru a 78 na oblasť verejnej správy.

Sto bolo opodstatnených

„Z počtu 1 365 vybavených sťažností bolo prešetrením vybavených 611 sťažností, postúpením mimo pôsobnosť útvarov kontroly ministerstva 117 sťažností a odložením 637 sťažností,“ uvádza rezort a tým, že z celkového počtu 611 prešetrených sťažností bolo 100 opodstatnených, 359 neopodstatnených a 152 sťažností nebolo možné uzavrieť.

Pokiaľ ide o sťažnosti smerované voči polícii, opodstatnenosť zistili u 95 z nich. „Najčastejšími príčinami opodstatnených sťažností v roku 2020 z celkového počtu 148 osôb zodpovedných za nedostatky boli v 79 prípadoch neznalosť a nesprávny výklad všeobecne záväzných právnych predpisov, respektíve interných prepisov a v 50 prípadoch nedbalosť a nedisciplinovanosť,“ uvádza ministerstvo.

Petícia proti kontajnerovej škole

Spomedzi prešetrených sťažností podaných voči Hasičskému a záchrannému zboru nebola žiadna vyhodnotená ako opodstatnená. Pokiaľ ide o sťažnosti smerované voči orgánom verejnej správy, za opodstatnené bolo vyhodnotených päť sťažností.

V minulom roku bolo tiež v pôsobnosti ministerstva vnútra vybavovaných šesť podaní označených ako petície. Týkali sa napríklad odporu k výstavbe kontajnerovej školy v obci Richnava, podpory získania budovy MV SR v Žiline pre účely využívania budovy Základnou školou internátnou pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo napríklad nesúhlasu zamestnancov spoločnosti Severoslovenské celulózky a papierne, a. s., Ružomberok proti postupu privatizácie spoločnosti.

Jedno podanie nebolo petíciou

„Tieto petície boli zaevidované v centrálnej evidencii petícií vedenej na odbore vnútornej kontroly a sťažností útvaru kontroly Úradu inšpekčnej služby,“ uvádza rezort.

Zároveň dodáva, že po preskúmaní obsahu podaní sa zistilo, že jedno podanie nie je petíciou v zmysle zákona o petičnom práve, jedna petícia bola prešetrená, tri petície boli vybavené odložením a jedna petícia bola postúpená na vybavenie príslušnému orgánu verejnej moci, teda postúpená mimo rezort.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie HaZZ Hasičský a záchranný zborMV Ministerstvo vnútra SRÚrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR