Minister Tomáš predstavil projekt na podporu zamestnanosti pre dlhodobo nezamestnaných za 317 miliónov eur (video)

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Erik Tomáš, Richard Raši
Ministerstvo práce spustilo projekt finančných stimulov na podporu zamestnanosti. Foto: SITA/Kvetoslava Kirchner
Tento článok pre vás načítala AI.

Rezort práce spustil projekt finančných stimulov na podporu zamestnanosti za viac ako 300 mil. eur, ktorý bude financovaný z eurofondov.

Jeho súčasťou je osem príspevkov, na prax pre mladých, začatie živnosti, mentorové zapracovanie, motivačný príspevok pre tých poberateľov dávok v hmotnej núdzi, ktorí sa zamestnajú, ako aj príspevok na trojmesačnú prácu na skúšku.

Viaceré programy pre ZŤP

Súčasťou projektu sú aj viaceré programy pre zdravotne ťažko postihnuté (ZŤP) osoby. „Projekt sa spúšťa od prvého apríla, s tým, aby žiadatelia mohli začať poberať finančné príspevky už v máji,“ uviedol vo štvrtok minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

„Chceme vyslovene urobiť nálet na tých ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, nízko kvalifikovaní, hendikepovaní alebo patria do rizikovej skupiny do 30 rokov alebo nad 50 rokov. Všetkých týchto ľudí sa budeme snažiť dostať do zamestnania,“ zdôraznil minister.

Na Slovensku totiž stále máme 140 tisíc nezamestnaných ľudí, z ktorých je približne polovica dlhodobo nezamestnaných. Pritom máme u nás viac ako 80-tisíc voľných pracovných miest.

Motivačný príspevok

Prax pre mladých je určená pre tých uchádzačov, ktorí nemajú vysokoškolské vzdelanie. „Umiestnime ich do zamestnania na dobu od troch do šiestich mesiacov a budeme im poskytovať finančný príspevok vo výške životného minima, ktoré je 269 eur mesačne,“ vysvetlil šéf rezortu práce.

Tento program mal podľa neho úspech aj v minulosti a až 80 % uchádzačov sa následne aj zamestnalo.

Motivačným príspevkom chce zase rezort práce motivovať poberateľov dávky v hmotnej núdzi, aby sa zamestnali. Popri plate zo zamestnania budú dostávať po dobu šiestich mesiacov od úradu prácu mesačne 150 eur a ďalších šesť mesiacov 75 eur mesačne. Rezort práce chce týchto ľudí stabilizovať v zamestnaní.

Projekt práca na skúšku

V prípade mentorovaného zapracovania chce ministerstvo prispieť po dobu jedného roka priamo na mzdu uchádzača o zamestnanie, zároveň na tri mesiace prispeje na mzdu mentora, ktorý pomôže zapracovať nového zamestnanca vo firme.

Projekt práca na skúšku je zase postavený na tom, že uchádzač o zamestnanie bude umiestnený vo firme na tri mesiace na skúšobnú dobu. Nebude síce dostávať mzdu, ale dostane od úradu práce príspevok vo výške životného minima, teda 269 eur.

Zároveň úrady práce poskytnú zamestnávateľovi finančné príspevky na pracovné pomôcky pre zamestnanca.

„Ideme pomôcť aj ľuďom, ktorí sa chcú stať živnostníkmi. Ich podporíme jednorazovým príspevkom vo 7 721 eur, predtým však dostanú od úradu práce profesijné poradenstvo a budú musieť predložiť podnikateľský zámer,“ vysvetľuje Erik Tomáš.

Chránené dielne dostanú príspevok

Ďalšie tri projekty pomáhajú ZŤP ľuďom. Každá chránená dielňa, ktorá bude vedieť dostať svojho zamestnanca na voľný pracovný trh, dostane príspevok vo výške od 282 eur do 470 eur po dobu šiestich mesiacov.

Udržanie ZŤP osoby na trhu práce sa bude týkať tých, ktorí ostanú hendikepovaní počas toho ako budú zamestnaní v danej firme. Ak budú môcť ostať pracovať v danej firme, zamestnávateľ dostane príspevok na dobu deviatich mesiacov.

Posledná aktivita sa týka debarierizácie pracovísk, kedy zamestnávateľ sa bude môcť uchádzať o príspevok vo výške maximálne 20 tisíc eur a upraví svoje priestory tak, aby tam mohli pracovať aj ZŤP osoby.

Žiadny projekt nebude robený izolovane

Rozvoj regiónov prostredníctvom finančných stimulov pre zamestnanosť je v tomto programovom období podporovaný zo zdrojov Programu Slovensko.

„Nové eurofondy sú urobené tak, že riadiacim orgánom je iba naše ministerstvo a my sme sa dohodli, že žiadny projekt nebude robený izolovane, ale vždy ho budeme robiť spoločne tak, aby výsledok bol čo najefektívnejší a mal čo najlepší dopad na regióny. Práve tento projekt, ktorý patrí medzi najväčšie národné projekty, absolútne spĺňa odborné požiadavky a metodológiu, čoho nositeľom je ministerstvo a zároveň reflektuje na to, čo vyžadujú naše regióny. Eurofondy majú byť o tom, že vznikne riešenie na základe požiadaviek z regiónov. Hlavne nie je pripravený rezortne tak, ako to bolo v minulosti, ale je príkladom spolupráce a toho, čo od nás Európska únia požaduje,“ povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Erik TomášRichard Raši
Firmy a inštitúcie MIRRI SR Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SRMPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR