Lídri sa v Bruseli stretli na samite Európskej rady, rokovali o podpore Ukrajiny i energetike

EU samit, Brusel
Lídri rokovali v Bruseli na samite. Foto: SITA/AP
  • aktualizované 24. marca 2023, 11:15

Európska rada vo štvrtok schválila plán na zaslanie milióna kusov delostreleckej munície Ukrajine v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov, aby pomohli krajine čeliť ruským okupantom.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Vedúci predstavitelia Európskej únie (EÚ) rokovali aj o konkurencieschopnosti, jednotnom trhu a hospodárstve, energetike, vonkajších vzťahoch, otázkach migrácie a ďalších témach. Európska rada o tom informuje v záveroch z rokovania na svojej webstránke.

Odsúdili vojnu Ruska proti Ukrajine

Európska rada opätovne dôrazne odsúdila „útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine, ktorá predstavuje zjavné porušenie Charty OSN, a pripomína, že Európska únia neochvejne podporuje nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc, ako aj jej prirodzené právo na sebaobranu proti ruskej agresii“ a potvrdila, že podporuje mierový program prezidenta Volodymyra Zelenského a bude naďalej spolupracovať s Ukrajinou na 10-bodovom mierovom pláne.

Odsúdili pritom pokračujúcu vojenskú podporu útočnej vojny Ruska zo strany Iránu a Bieloruska a naliehavo vyzvali všetky krajiny, aby útočnú vojnu Ruska nepodporovali materiálne ani iným spôsobom.

Naďalej chcú zvyšovať tlak na Rusko

Únia je zároveň odhodlaná naďalej vyvíjať a zvyšovať kolektívny tlak na Rusko, a to aj prostredníctvom prípadných ďalších reštriktívnych opatrení, a spolu s partnermi pokračovať v práci na cenovom strope pre ropu.

Európska rada v tejto súvislosti zdôraznila význam a naliehavosť zintenzívňovania úsilia o zabezpečenie účinného vykonávania sankcií na európskej a vnútroštátnej úrovni a odhodlanie účinne predchádzať ich obchádzaniu v tretích krajinách a zo strany tretích krajín a bojovať proti nemu.

Vyzvala preto Radu EÚ a Európsku komisiu, aby posilnili všetky potrebné nástroje presadzovania a na tento účel spoločne s členskými štátmi vypracovali plne koordinovaný prístup. Únia chce tiež zintenzívniť svoju spoluprácu s partnermi v boji proti falošným ruským naratívom a dezinformáciám o vojne.

Balík podporných opatrení pre Moldavsko

Lídri zároveň vyzvali Komisiu, aby pred budúcim zasadnutím predložila balík podporných opatrení Moldavskej republike s ohľadom na destabilizačné aktivity zo strany vonkajších aktérov, ako aj podporu na jej ceste pristúpenia k Európskej únii.

Únia má podľa záverov samitu zabezpečiť svoju konkurencieschopnosť posilnením svojej odolnosti a produktivity, uľahčovaním financovania, zameraním sa na cenovo dostupnú energiu, znížením strategických závislostí, investovaním do zručností budúcnosti a prispôsobením svojej hospodárskej, priemyselnej a technologickej základne zelenej a digitálnej transformácii, pri ktorej sa na nikoho nezabudne.

Pravidlá jednotného trhu

Európska rada podporuje, aby sa dôraz znova kládol na presadzovanie existujúcich pravidiel jednotného trhu a odstraňovanie prekážok, ako sa navrhuje v oznámení Komisie 30 rokov jednotného trhu.

„Dobre fungujúci jednotný trh zostáva základom úspechu zelenej a digitálnej transformácie, nášho budúceho rastu a hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Európska rada vyzýva na prijatie ambicióznych opatrení s cieľom dobudovať jednotný trh, najmä pokiaľ ide o digitálne aspekty a služby, a odstrániť slabé miesta odhalené počas nedávnych kríz, čím sa zabezpečia rovnaké podmienky na vnútornej aj celosvetovej úrovni,“ uvádza sa v záveroch samitu s tým, že osobitná pozornosť by sa mala venovať malým a stredným podnikom.

Na základe oznámenia Komisie Dlhodobá konkurencieschopnosť EÚ – výhľad na obdobie po roku 2030 Európska rada vyzvala, aby sa pokročilo v práci v oblasti regulačného prostredia podporujúceho rast, investícií, výskumu a inovácií, digitalizácie, zručností a obehovosti. Lídri pritom navrhujú zvýšiť investície do výskumu a rozvoja, aby sa dosiahol cieľ verejných a súkromných výdavkov vo výške troch percent HDP.

Podporiť by sa mal prechod na obehovejšie hospodárstvo s cieľom zlepšiť udržateľnosť, znížiť vstupné náklady pre priemysel EÚ a znížiť závislosť, pokiaľ ide o primárne suroviny, a to aj využitím príležitostí, ktoré prináša biohospodárstvo.

Riešenie vysokých cien energií

Európska rada zhodnotila opatrenia prijaté s cieľom riešiť vysoké ceny energií, znížiť dopyt po plyne, zaistiť bezpečnosť dodávok a postupne ukončiť závislosť od ruských fosílnych palív.

Hoci sa situácia v oblasti energetiky v Únii zlepšila, Európska rada vyzvala Komisiu a členské štáty, aby vzhľadom na ďalšiu vtlačnú a vykurovaciu sezónu zabezpečili pripravenosť a plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí. V tejto súvislosti vyzvala všetky zainteresované strany, aby v plnej miere využívali mechanizmus spoločného nákupu AggregateEU prostredníctvom energetickej platformy EÚ s cieľom ďalej zlepšovať bezpečnosť dodávok plynu za dostupné ceny. Komisia by podľa nej mala urýchlene dokončiť posúdenie núdzových opatrení prijatých v roku 2022 a v prípade potreby navrhnúť predĺženie ich uplatňovania.

Spoluzákonodarcov tiež vyzvala, aby urýchlene dosiahli dohodu o všetkých relevantných návrhoch s cieľom urýchliť zelenú transformáciu a aby bezodkladne pokročili v práci na navrhovanej revízii koncepcie vnútorného trhu EÚ s elektrinou s cieľom zabezpečiť jej prijatie do konca roka 2023.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe António GuterresCharles MichelVolodymyr Zelenskyj
Firmy a inštitúcie EK Európska komisiaEurópska úniaOrganizácia Spojených národov (OSN)Rada Európskej únie