Klub 500 žiada stiahnuť návrh zmien obchodného registra, chýba im aj dopad na štátny rozpočet

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Registrácia, register
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Zamestnávatelia združení v Klube 500 navrhujú stiahnutie Návrhu opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra, ktorý vypracovalo Ministerstvo spravodlivosti SR. Podnikatelia žiadajú do materiálu doplniť časový harmonogram realizácie navrhovaných zmien a taktiež zapracovať to, aké kroky, v akých časových úsekoch, s akými nákladmi a s akým personálnym obsadením bude treba uskutočniť. Vyčítajú mu aj to, že neobsahuje vyčíslenie dopadu na štátny rozpočet, ako aj na podnikateľskú sféru.

„Absencia týchto základných predpokladov preto zakladá konštatovanie o potrebe dopracovania predloženého materiálu,” konštatuje v rámci zásadnej pripomienky Klub 500. Zamestnávatelia pritom súhlasia s víziou rezortu spravodlivosti plne elektronicky centralizovaných funkcií obchodného registra a nemajú námietky ani voči presunu agendy na jeden registrový súd. Zásadne však nesúhlasia s tým, aby bol presun agendy realizovaný pred zabezpečením úplnej digitalizácie listín na všetkých súčasných registrových súdoch.

Obchodný register čakajú veľké zmeny

Ako objasňujú, zbierka listín obsahuje v listinnej podobe všetky písomnosti, potvrdenia, či vyjadrenia a je potrebné najskôr zabezpečiť digitalizáciu týchto dokumentov a až následne je možné uvažovať o presune agendy. Klub 500 sa v tejto súvislosti obáva, že bez riadnej digitalizácie existujúcich dokumentov, môže prísť k bezpečnostnému riziku pri ich transporte. Zároveň upozorňuje, že v súčasnosti sa do Zbierky listín zakladajú aj účtovné závierky, pričom následkom ich nezaloženia dvakrát po sebe je likvidácia spoločnosti.

Obchodný register na Slovensku čakajú veľké zmeny. Ministerstvo spravodlivosti SR predstavilo Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra. Ide o vecný materiál, ktorý stanovuje plán legislatívneho, infomačno-technického a organizačného zabezpečenia nového systému obchodného registra. Rezort si od zmien sľubuje najmä zlepšenie jeho fungovania a v nadväznosti na to aj zlepšenie postavenia Slovenska v hodnoteniach podnikateľského prostredia.

Nový informačný systém

Obchodný register by mal okrem iného fungovať na základe nového informačného systému. Návrh tiež predpokladá zmenšenie počtu registrových súdov. Registrový súd by mal byť jeden, a to Okresný súd v Žiline. V súčasnosti je príslušnosť na vedenie obchodného registra zverená ôsmim registrovým súdom.

Ministerstvo tiež predpokladá, že registrovať budú okrem registrového súdu vo vymedzených veciach aj externí registrátori. Navrhuje pritom, aby túto činnosť vykonávali notári. Podľa rezortu to zvýši pohodlie klientov obchodného registra, rýchlosť zápisov a odbremení registrové súdy.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Klub 500MS Ministerstvo spravodlivosti SR